Semináře


19. 06. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Účelné strategie

Ing. Marek Hudík, Ph.D., CTS

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


12. 06. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Zacházení se strachem a pocitem ohrožení v době komunismu

Kristýna Bušková, Institute of Work, Health and Organisations, University of Nottingham

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


20. 05. 2014
17.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

Rétorika a vědění: předpoklady stoického pojetí rétoriky

Vladimír Mikeš, Ph.D.

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV

Read more ...


22. 04. 2014
13.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

Příčiny a tělesnost

Matyáš Havrda, Ph.D., HU Berlin

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"

Read more ...


22. 05. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Stav kosmologie v květnu 2014

Prof. Dr. Jiří Jersák, RWTH Aachen, Institut für Theoretische Physik

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


05. 06. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Utváření komunistického státu blahobytu

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


29. 05. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Styly ulice a klubová kultura

Jana Máchalová

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


14. 04. 2014
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Wittgenstein a Richard Wagner o normativitě

doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D., FF UK

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


05. 05. 2014
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Sociomorfní modelovaní v biologii

prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., PřF UK

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


15. 05. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Co chcete vědět o „Úsměvu idiota“

PhDr. Ing. Jan Vodňanský

Čtvrteční seminář CTS
K 45. výročí premiéry „S úsměvem idiota"

Read more ...