underlineallarticles

Přirozenost vylepšování lidské kognice
Jan Romportl, Mezioborové aktivity NTC ZČU, Katedra kybernetiky FAV ZČU
Čtvrteční seminář CTS

16. 04. 2015
10.00
CTS, Husova 4, Praha 1