underlineallarticles

Logická analýza přirozeného jazyka vs. sémantika přirozeného jazyka
Pavel Materna, FLÚ AV ČR
Logicko-filosofický seminář

11. 05. 2015
15.50
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217