Semináře


22. 05. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Stav kosmologie v květnu 2014

Prof. Dr. Jiří Jersák, RWTH Aachen, Institut für Theoretische Physik

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


05. 06. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Utváření komunistického státu blahobytu

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


29. 05. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Styly ulice a klubová kultura

Jana Máchalová

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


14. 04. 2014
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Wittgenstein a Richard Wagner o normativitě

doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D., FF UK

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


05. 05. 2014
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Sociomorfní modelovaní v biologii

prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., PřF UK

Logicko-filosofický seminář

Read more ...


15. 05. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Co chcete vědět o „Úsměvu idiota“

PhDr. Ing. Jan Vodňanský

Čtvrteční seminář CTS
K 45. výročí premiéry „S úsměvem idiota"

Read more ...


10. 04. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Služba národu a lidu - Hua Loo-Keng a čínská matematika

Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D., Mezinárodní sinologické centrum UK v Praze

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


17. 04. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Člověk a drogy

PhDr. Ivan Douda, Drop In

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


03. 04. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Od lingvistiky ke kosmologii: Gilles Deleuze a tvářnost světa

Mgr. Martin Charvát, FHS UK

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


27. 03. 2014
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

O soudech a společnosti

Vojtěch J. Cepl, Krajský soud v Praze

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...