underlineallarticles

Sociomorfní modelovaní v biologii aneb Jak moc nepředpojatý je náš pohled na živou přírodu?
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., PřF UK
Logicko-filosofický seminář

05. 05. 2014
15.50
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217