Semináře


22. 12. 2016
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Záhada kulových hvězdokup

Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (CTS)

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


07. 12. 2016
18.30
Seminář
AKC, Husova 4a, Praha 1

Naše země jako fantazma

Ondřej Lánský, Tomáš Samek a Vít Strobach

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

Read more ...


15. 12. 2016
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Svět (a) energie

Dana Drábová (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


08. 12. 2016
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Klimatický systém Země

Taťána Míková (Česká televize)

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


01. 12. 2016
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Tovární města Baťova koncernu – výsledky a perspektivy výzkumu

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


24. 11. 2016
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Vrstvení čínské medicíny v Česku

Jaroslav Klepal (Sociologický ústav AV ČR); Tereza Stöckelová (Sociologický ústav AV ČR)

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


30. 11. 2016
17.00
Seminář
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 2. patro, sál č. 206

Power and Civility: Towards a Sociology of the Islamic Ecumene

prof. Armando Salvatore

Pořádají Centrum globálních studií a Pracoviště historické sociologie FHS UK
Seminář se realizuje v rámci Strategie AV21

Read more ...


27. 10. 2016
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Vratislav II. a jeho královský program na Vyšehradě

Ladislav Varadzin, Archeologický ústav AV ČR

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


24. 10. 2016
16.00
Seminář
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Aristotle's Posterior Analytics

Seminář pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Oddělení analytické filosofie

Read more ...


20. 10. 2016
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

HDP za potomstvo? Výměnný obchod naší civilizace

prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., PřF UK

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...