underlineallarticles

archiv aktualit

Výroční zpráva FLÚ AV ČR za rok 2019

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. za rok 2019 je k dispozici ZDE.

Zemřel David Hugh Mellor (1938-2020)

Hugh Mellor, profesor Univerzity v Cambridgi, byl významnou osobností na poli analytické metafyziky, filosofie vědy a filosofie mysli – a také velkým přítelem a velkorysým patronem české analytické filosofie. V devadesátých letech byl několikrát hostem Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR a naopak hostitelem jeho členů na své domovské univerzitě, zprostředkoval ústavu cenné badatelské kontakty, pomáhal s nastartováním série Karlovarských symposií o analytické filosofii, organizoval pomoc ústavní knihovně zasažené povodněmi v roce 2002 atd.

Dr. Petr Pavlas oceněn Prémií Otto Wichterleho

S potěšením si dovolujeme oznámit, že Mgr. Petru Pavlasovi, Ph.D. z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku byla 23. června 2020 v pražské vile Lanna udělena Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let. Více informací o letošním udílení cen ZDE.

Nový program Strategie AV21 "Odolná společnost pro 21. století"

Doc. Alice Koubová připravila se svým týmem návrh nového programu Strategie AV21 Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace.
V tuto chvíli je připraven rámcový návrh programu spolu s tematickým členěním a hledají se řešitelé/řešitelky konkrétních aktivit programu. Zítra 18. 6. 2020 od 10.00 do 12.00 hod. se uskuteční online setkání, během kterého bude možné diskutovat se členkami/členy řešitelského týmu o způsobech zapojení do programu. Více informací ZDE.

Co by udělal Kant? Etika v čase pandemie

Článek dr. Tomáše Hříbka (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR) Co by udělal Kant? o tom, co znamená morální rozhodování v době pandemie a zda lze nalézt i při různosti perspektiv nějaké racionální principy, podle nichž se můžeme morálně rozhodovat, vyšel v posledním čísle časopisu A2 (12/2020). Přečíst si jej můžete ZDE.

Václav Němec v pořadu Fokus VM

V posledním díle pořadu ČT 24 Fokus Václava Moravce na téma Moc (7. 6. 2020) vystoupil doc. Václav Němec (Oddělení pro studium antické a středověké filosofie FLÚ AV ČR). Pořad lze zhlédnout v archivu České televize ZDE.

Žít zdařilý život

Rozhovor s dr. Alicí Koubovou (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) v podcastu Život on Air. O tom, jak se člověk nejdříve stane matematikem a pak filosofem, kde jsou nebezpečí ega a jeho hledání, o zkušenosti s divadelním tréninkem nebo o projektu rozvoje etické kultury v české státní správě si můžete poslechnout ZDE.

Prof. Pavel Kouba emeritním členem akademické obce Filozofické fakulty UK

Dekret o udělení čestného titulu za dlouholetou pedagogickou a vědeckou práci na Univerzitě Karlově převzal prof. Kouba (*1953) z rukou děkana doc. Michala Pullmanna na zasedání Vědecké rady FF UK. Pavel Kouba (Centrum teoretických studií, Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR) patří k čelním postavám současného českého myšlení v oblasti humanitních oborů s velkým mezinárodním renomé.

Referendum a zastupitelská demokracie pohledem práva, sociologie, politologie a politické filosofie

Příručka Referendum a zastupitelská demokracie autorů Vladimíra Mikeše a Jaroslava Rytíře z Akademického fóra při FLÚ AV ČR představuje institut referenda ze tří různých úhlů pohledu – právnického, sociologického a z pohledu politologie a politické filosofie. Vznikla na základě diskusí pořádaných Akademickým fórem v regionech. Příručku si můžete stáhnout ZDE.

FLÚ AV ČR a ETF UK zahajují spolupráci na novém doktorském studijním programu Filosofie náboženství

Dohodu o spolupráci při jeho uskutečňování dnes podepsali ředitel Filosofického ústavu AV ČR dr. Ondřej Ševeček a děkan Evangelické teologické fakulty UK doc. Jiří Mrázek. Doktorské studium bude možné absolvovat v českém nebo anglickém jazyce, jak prezenční, tak kombinovanou formou. Obě instituce se budou podílet mimo jiné na vedení přednášek, seminářů a formulaci témat disertačních prací. Současně půjde o spolupráci v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, zapojování doktorandů do výzkumných aktivit FLÚ, ale též školitelů z řad zaměstnanců ústavu do projektů ETF UK. Podrobné informace o studiu naleznete ZDE.