underlineallarticles

výběrová řízení

Hledáme vědeckého asistenta/asistentku se zaměřením na scholastiku

Vypisujeme výběrové řízení na pozici vědeckého asistenta/asistentky pro překlady středověkých a raně novověkých scholastických filozofických prací z oblasti metafyziky s důrazem na Jana Dunse Scota a scotistickou tradici. Přihlášky, prosíme, zasílejte do 28. května 2021 (včetně). Podrobné informace.

Hledáme specialist(k)u na digital humanities

Filosofický ústav AV ČR hledá novou kolegyni či kolegu na částečný úvazek na pozici: Digital humanities specialista/specialistka a projektový referent/referentka. Strukturované CV a motivační dopis prosíme zasílejte do 25. 5. 2021 (včetně). Podrobné informace.

A position for postdoctoral or early career researcher in philosophy

The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences is seeking to appoint 1 position for postdoctoral or early career researcher in philosophy. The position will be associated with Professor Ladislav Kvasz’s research project “Formal epistemology – the Future Synthesis” funded by the Czech Academy of Sciences.
Please submit your application by e-mail by May 31, 2021. Further information

Hledáme posilu do edičního oddělení OIKOYMENH

Vypisujeme výběrové řízení na pozici: Vedoucí edičního oddělení OIKOYMENH při Centru pro teoretická studia FLÚ AV ČR. Ediční oddělení navazuje na činnost spolku OIKOYMENH, jednoho z nejvýznamnějších nakladatelství filosofické a theologické literatury u nás. Přihlášky, prosíme, zasílejte nejpozději do 15. května 2021. Podrobné informace.

A position for Project Assistant / Coordinator (part-time)

The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, a public research institution engaged in research in philosophy and related scientific fields, is looking for a new colleague in the Department for the Study of Ancient and Medieval Thought for a position: Project Assistant / Coordinator (part-time). The position opens in connection with the Alchemies of Scent project funded by the GA ČR Junior Star programme. Deadline for submission of applications 10 May 2021 (inclusive). Further information