underlineallarticles

archiv aktualit

Debata nad knihou Nesamozřejmý národ?

Knihovna Václava Havla si Vás dovoluje pozvat na diskusi nad knihou Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989–2019 (ed. Petr Hlaváček, Academia 2019), která se koná 21. listopadu od 19.00 v prostorách knihovny na adrese Ostrovní 13, Praha 1 za účasti jejích spoluautorů, historika a filosofa Petra Hlaváčka, novináře Jakuba Patočky a historika Petra Placáka. Viz též ZDE.

Rozhovor s dr. Emilem Voráčkem o konferenci k Šanghajské organizaci pro spolupráci

Dr. Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR, předseda Rady pro popularizaci při FLÚ) vedl rozhovor s dr. Emilem Voráčkem (Historický ústav AV ČR), který se týkal mezinárodní konference Šanghajská organizace pro spolupráci a Evropa: partneři, soupeři či nepřátelé?, spoluorganizované Centrem globálních studií FLÚ AV ČR. Rozhovor si můžete přečíst ZDE.

Geoffrey Dierckxsens obdržel prémii Lumina quaeruntur

Jednu z nejštědřejších podpor, na kterou může v Česku vědec dosáhnout, prémii Lumina quaeruntur, obdržel dr. Geoffrey Dierckxsens (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). Prémii pro perspektivní výzkumné pracovníky, kterou uděluje Akademie věd, získalo letos kromě dr. Dierckxsense dalších pět badatelů. Díky prémii Lumina quaeruntur vznikne v rámci Filosofického ústavu nová Mezioborová výzkumná laboratoř pro bioetiku. Více ZDE.

Beseda ke knize Nesamozřejmý národ?

V rámci "Týdne sametových oslav" se 2. 11. od 19.00 v Divadle v Řeznické koná debata ke knize Nesamozřejmý národ? (ed. Petr  Hlaváček, Collegium Europaeum FLÚ AV ČR), kterou nedávno vydalo nakladatelství Academia. Více na pozvánce.

Záznam: Left Feminist Theory and Historiography Between the Legacy of State-Socialist Emancipation and the Crises of Today

streamvideaZáznam z workshopu: Left Feminist Theory and Historiography Between the Legacy of State-Socialist Emancipation and the Crises of Today (September 19–20, 2019, Prague's Academic Conference Center) (18 záznamů) - Program

Zasedání Mezinárodního poradního sboru FLÚ AV ČR

V pátek 18. října 2019 se konalo první zasedání Mezinárodního poradního sboru FLÚ, nově ustaveného poradního orgánu ředitele ústavu. Jednání se zúčastnili čtyři členové sboru: prof. Lorna Hughes (School of Humanities, University of Glasgow), prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski), prof. Howard Hotson (St Anne’s College, University of Oxford) a prof. Andres Speer (Thomas-Institut, Universität zu Köln).

Centrum Karla Čapka slaví rok existence

Mezioborová platforma Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice (CEVAST) funguje přesně rok. V říjnu 2018 podepsali dohodu o jejím založení ředitelé tří pracovišť AV ČR – Filosofického ústavu, Ústavu informatiky a Ústavu státu a práva – a Přírodovědecké fakulty UK. Výročí si členové centra připomněli ve čtvrtek 17. října konferencí Dobrá A.I. jako etická a filosofická výzva, na které shrnuli nejpodstatnější události prvního roku. Více informací ZDE.

Videozáznam Filosofické kavárny: Hegelova světová i česká fenomenologie

V říjnovévé Filosofické kavárně představila Tereza Matějčková svou knihu Hegelova fenomenologie světa, která vyšla ve spolupráci s Filosofickým ústavem v nakladatelství OIKOYMENH.

Cena Akademie věd za popularizaci pro Alici Koubovou

Dr. Alice Koubová (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) obdržela Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci a popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zejména za vytvoření konceptu veřejných debat na sociální a politická témata a specifického formátu veřejných diskuzí v Národním divadle v rámci tzv. ND Talks. Více o cenách ZDE.

Videozáznam Filosofické kavárny: "Principy politiky" Benjamina Constanta

V červnové Filosofické kavárně hovořil Kryštof Boháček s Hanou Fořtovou (Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR) o Principech politiky švýcarského myslitele Benjamina Constanta.