underlineallarticles

archiv aktualit

Nový program Strategie AV21 "Odolná společnost pro 21. století"

Doc. Alice Koubová připravila se svým týmem návrh nového programu Strategie AV21 Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace.
V tuto chvíli je připraven rámcový návrh programu spolu s tematickým členěním a hledají se řešitelé/řešitelky konkrétních aktivit programu. Zítra 18. 6. 2020 od 10.00 do 12.00 hod. se uskuteční online setkání, během kterého bude možné diskutovat se členkami/členy řešitelského týmu o způsobech zapojení do programu. Více informací ZDE.

Co by udělal Kant? Etika v čase pandemie

Článek dr. Tomáše Hříbka (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR) Co by udělal Kant? o tom, co znamená morální rozhodování v době pandemie a zda lze nalézt i při různosti perspektiv nějaké racionální principy, podle nichž se můžeme morálně rozhodovat, vyšel v posledním čísle časopisu A2 (12/2020). Přečíst si jej můžete ZDE.

Václav Němec v pořadu Fokus VM

V posledním díle pořadu ČT 24 Fokus Václava Moravce na téma Moc (7. 6. 2020) vystoupil doc. Václav Němec (Oddělení pro studium antické a středověké filosofie FLÚ AV ČR). Pořad lze zhlédnout v archivu České televize ZDE.

Žít zdařilý život

Rozhovor s dr. Alicí Koubovou (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) v podcastu Život on Air. O tom, jak se člověk nejdříve stane matematikem a pak filosofem, kde jsou nebezpečí ega a jeho hledání, o zkušenosti s divadelním tréninkem nebo o projektu rozvoje etické kultury v české státní správě si můžete poslechnout ZDE.

Prof. Pavel Kouba emeritním členem akademické obce Filozofické fakulty UK

Dekret o udělení čestného titulu za dlouholetou pedagogickou a vědeckou práci na Univerzitě Karlově převzal prof. Kouba (*1953) z rukou děkana doc. Michala Pullmanna na zasedání Vědecké rady FF UK. Pavel Kouba (Centrum teoretických studií, Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR) patří k čelním postavám současného českého myšlení v oblasti humanitních oborů s velkým mezinárodním renomé.

Referendum a zastupitelská demokracie pohledem práva, sociologie, politologie a politické filosofie

Příručka Referendum a zastupitelská demokracie autorů Vladimíra Mikeše a Jaroslava Rytíře z Akademického fóra při FLÚ AV ČR představuje institut referenda ze tří různých úhlů pohledu – právnického, sociologického a z pohledu politologie a politické filosofie. Vznikla na základě diskusí pořádaných Akademickým fórem v regionech. Příručku si můžete stáhnout ZDE.

FLÚ AV ČR a ETF UK zahajují spolupráci na novém doktorském studijním programu Filosofie náboženství

Dohodu o spolupráci při jeho uskutečňování dnes podepsali ředitel Filosofického ústavu AV ČR dr. Ondřej Ševeček a děkan Evangelické teologické fakulty UK doc. Jiří Mrázek. Doktorské studium bude možné absolvovat v českém nebo anglickém jazyce, jak prezenční, tak kombinovanou formou. Obě instituce se budou podílet mimo jiné na vedení přednášek, seminářů a formulaci témat disertačních prací. Současně půjde o spolupráci v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, zapojování doktorandů do výzkumných aktivit FLÚ, ale též školitelů z řad zaměstnanců ústavu do projektů ETF UK. Podrobné informace o studiu naleznete ZDE.

Příběhy slavných vil renesančního Říma na ČRo Plus

Vyprávění o římských vilách z období renesance a raného baroka pojaté jako průvodce architektonickými a výtvarnými skvosty a jako úvod do obecně kulturních a politických dějin Evropy. Z knihy Jany Máchalové a Ivana Chvatíka (Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR) Příběhy slavných vil renesančního Říma čte Milena Štráfeldová na Českém rozhlasu Plus. Poslechnout si můžete ZDE.

Dostupné publikace nakladatelství Filosofia se slevou 25 %

Nakladatelství Filosofia nabízí od čtvrtka 28. do neděle 31. května mimořádnou slevu 25 procent na všechny dostupné publikace z posledních pěti let, tj. vydané od 1. 1. 2016. Akce se týká také knih vydaných edičním oddělením OIKOYMENH. Pouze na e-shopu Filosofického ústavu

Musíme se více věnovat výzkumu celospolečenských hrozeb

O současné situaci, podílu vědy a výzkumu na zvládání globálních i lokálních hrozeb a jejím postavení v rámci veřejných politik s dr. Pavlem Baranem, místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace, místopředsedou Akademie věd České republiky a zástupcem ředitele FLÚ AV ČR na portále Věda a výzkum. Rozhovor si můžete přečíst ZDE.