underlineallarticles

archiv aktualit

CFP: Cognitive Issues in the Long Scotist Tradition

11–13 February 2021, University of South Bohemia, České Budějovice
Conference organized by the University of South Bohemia.
For more information see PDF

Doktorský studijní program Filozofie výchovy a vzdělávání

Do 30. 4. je možné podávat přihlášky do společného doktorského studijního programu Filosofického ústavu AV ČR a Pedagogické fakulty UK Filosofie výchovy a vzdělávání.

Zemřel profesor Erazim Kohák (1933–2020)

Se zármutkem oznamujeme, že v sobotu 8. února zemřel ve věku 86 let Erazim Kohák, přední odborník na environmentální etiku a fenomenologii, dlouholetý profesor Filozofické fakulty UK v Praze a vědecký pracovník Centra globálních studií FLÚ AV ČR. Erazima Koháka si můžeme připomenout následujícím textem Jakuba Trnky, který vyšel při příležitosti Kohákových 85. narozenin ve Filosofickém časopise.

Na Tribuně s Jiřím Růžičkou

Dr. Jiří Růžička (Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR) bude dnes ve 13 hodin hostem pořadu Tribuna ČRo Radio Wave. Diskutovat se bude například o prolínání sportu, zábavy a politiky v americkém fotbale nebo o vlivu etnické příslučnosti na dovednosti hráče. Pořad si lze po odvysílání poslechnout v archivu ZDE.

Písně z Jistebnického kancionálu vycházejí poprvé v kritickém vydání

Publikace zahrnuje první souhrnný přepis  všech nápěvů i písňových textů Jistebnického kancionálu, jejich překlad do angličtiny a také soubor kulturněhistorických studií. Na její přípravě se podíleli odborníci na středověkou hudbu, literaturu, teologii a český jazyk z šesti institucí: Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Filosofického ústavu AV ČR, Ústavu pro jazyk český AV ČR, Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Filozofické fakulty UK a Husitské teologické fakulty UK. Více ZDE.

Nečtěto to!

Dr. Alice Koubová (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) byla v sobotu 1. února hostem pořadu ČRo Vltava Reflexe: Historie / Filosofie!. Tématem byl "performativní obrat" ve filosofii, propojování filosofie a divadla a nová kniha dr. Koubové Myslet z druhého místa: k otázce performativní filosofie. Pořad si můžete poslechnout ZDE.

Ticho! Filosofové po Wittgensteinovi

Ticho! Filosofové po Wittgensteinovi se koná ve foyer Nové scény Národního divadla tuto středu 29. ledna 2020 od 20 hodin. Jedná se o scénické a dramaturgicky zpracované čtení esejů, dialogů a skečů, které vytvořilo 14 filosofek a filosofů z FLÚ, ÚFARu FF UK a FHS, na podkladě jejich diváckého zážitku z představení T. Bernharda Oběd u Wittgensteina. Více informací ZDE.

Zemřel profesor Petr Pokorný (1933-2020)

Se zármutkem oznamujeme, že 18. ledna zemřel ve věku 86 let Petr Pokorný, vynikající znalec novozákonní teologie, profesor Evangelické teologické fakulty UK v Praze, jeden ze zakladatelů Centra biblických studií, spolupracovník a příznivec Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR. Smuteční oznámení, nekrolog.

ND Talks: Kulturní instituce mezi státem, občanskou společností a trhem

Hosty dnešních ND Talks (foyer Nové scény ND, 18.00) budou socioložka Tereza Stöckelová, člen garanční rady Národní galerie Josef Pleskot a Nataša Zichová z odboru umění Ministerstva kultury ČR. Moderuje Alice Koubová (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). Více informací ZDE.