underlineallarticles

archiv aktualit

Věda blíž lidem. Předsedkyně AV ČR udělila ceny za popularizaci.

Mezi trojicí oceněných je i Milan Dufek, zakladatel a dlouholetý ředitel Evropského festivalu filozofie. Na výběru témat se každoročně podílí také Filosofický ústav AV ČR. Více o cenách za popularizaci

Celý svět čte Komenského

Nepřetržité online čtení z díla Jana Amose Komenského, které odstartuje o sobotní půlnoci, je originální připomínkou výročí 350 let od myslitelova úmrtí. Čtyřiadvacet hodin trvající iniciativu podpoří svým čtením akademici i nadšenci z celého světa. Úryvky z Komenského filozofických a pedagogických spisů i osobní korespondence zazní v sedmnácti jazycích a podtrhnou jeho celosvětový věhlas.

GAČR podpořila juniorské badatele

Grantová agentura ČR vybrala k podpoře 30 nových projektů v kategorii JUNIOR STAR. Mezi vítěznými řešiteli v oblasti humanitních věd jsou Vít Punčochář (Oddělení logiky FLÚ AV ČR) a Sean Coughlin (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR).

350 let bez Učitele národů

Od smrti J. A. Komenského uplyne 15. listopadu 350 let. O jeho životě, myšlení i širších konsekvencích doby pobělohorské pro následující intelektuální vývoj v českých zemích a středoevropském prostoru hovoří dr. Vladimír Urbánek na BBC World Service a v pořadu Vizitka na ČRo Vltava

Vkládat do Trumpa naděje na otřesení statu quo nebylo naivní

tvrdí v rozhovoru pro deník E15 Michael Hauser (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). Rozhovor týkající se právě probíhajících prezidentských voleb v USA je k přečtení ZDE.

Týden vědy a virtuální prohlídka FLÚ

Týden vědy a techniky, festival, který každoročně připravujeme ve spolupráci s Akademií věd ČR, pojímáme současně jako týden otevřených dveří. Na prohlídku Filosofického ústavu zveme tentokrát alespoň virtuálně. Záběry vznikly během letošní akce Open House Praha.

Týden vědy a techniky AV ČR 2.-8.11.2020

Největší vědecký festival v České republice určený studentům i širší veřejnosti začíná. Sérii přednášek, tentokrát online, pro Vás jako každoročně nachystal i Filosofický ústav AV ČR. Program

600x300

Experimenty se základním příjmem ve Španělsku a Brazílii

Na brazilské a španělské experimenty se zaváděním nepodmíněného základního příjmu se soustředí dva články Marka Hrubce (Centrum globálních studií FLÚ AV ČR) v Lidových novinách a v Literárních novinách

Filosofický ústav na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava

Letošní Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava nabídne ve dnech 27.10.-6.11. online také diskusní INSPIRAČNÍ FÓRUM. Mezi hosty tematických bloků Time out, stop jazyku krize a V rytmu algoritmů, abstraktní moc a její důsledky vystoupí i sociologové a filosofové Filip Vostal (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR) a Ondřej Lánský (Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR).

Připomínáme si 30. výročí založení Centra pro teoretická studia

Letos je to 30 let, co Centrum pro teoretická studia (CTS), společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, provozuje teoretický výzkum v různých disciplínách exaktních, přírodních i společenských věd.