underlineallarticles

Filosofická kavárna

Filosofická kavárna je neformální setkání na půdě Filosofického ústavu Akademie věd České republiky
Koná se každý čtvrtek, první celý týden v měsíci, vždy od 16:00 v píjemném prostředí klubu Jazz Republic (vstup přes Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1)

Aktuální říjnová kavárna (výjimečně ve středu a od 17:00)

Všichni jsou vřele zváni nejen jako posluchači, ale také jako aktivní účastníci diskusí.

Videozáznamy proběhlých kaváren


Principy politiky Benjamina Constanta: Hana Fořtová, 6. 6. 2019

Money, Autonomy, Citizenship: Marek Hrubec a Alessandro Pinzani, 4. 4. 2019

Zvířata a etika: David Černý, Tomáš Hříbek, Petr Urban, 7. 2. 2019

Etika klimatické změny: Bohuslav Binka a Tomáš Hříbek, 6. 12. 2018

O poslání národních kulturních institucí: Marta Ljubková a Alice Koubová, 8. 11. 2018

Obec a politično v Aristotelově myšlení: Jakub Jinek, 4. 10. 2018

Mezi mýty a minarety: Hynek Kmoníček, Miloš Mendel, Petr Pelikán, Břetislav Tureček a Jan Rovenský, 6. 9. 2018

Myslet spleť: Martin Nitsche a Vít Pokorný, 7. 6. 2018