underlineallarticles

archiv aktualit

Propojení oborů ovlivňujících biomedicínu je klíčem úspěchu pro další lékařskou praxi

Biomedicínský výzkum a medicína vůbec obsahuje mnoho konceptuálních otázek. Proč je důležité, aby hledání odpovědí na ně bylo výsledkem spolupráce různých vědních disciplín a efektivně přispívalo základnímu výzkumu i lékařské praxi, chce ukázat mezinárodní konference zaměřená na konceptuální a metodologické aspekty biomedicínského výzkumu, kterou organizuje 28.-30. října online Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR. 

Ivan Chvatík oceněn za celoživotní badatelskou práci

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová jmenovala filosofa Ivana Chvatíka (Archiv Jana Patočky, FLÚ AV ČR) emeritním vědeckým pracovníkem za celoživotní úspěšnou práci spjatou s uchováním, zpřístupněním a šířením myšlenek a díla profesora Jana Patočky.   

S Alicí Koubovou o etické kultuře ve státní správě

Etická kultura ve státní správě je v mnoha evropských zemích považována za klíčovou oblast, které je věnována soustavná pozornost. O příkladu dobré praxe z Finska hovoří v aktuálním vydání časopisu Veřejná správa Alice Koubová (Oddělení současné kontinentální filosofie, FLÚ AV ČR). Více

Ansten Mørch Klev mezi držiteli prémie Lumina Quaeruntur

Akademie věd ČR pokračuje ve velkorysém programu podpory perspektivních vědců a vědkyň mladší a střední generace, kteří mohou díky prémii založit vlastní výzkumné týmy. K sedmi oceněným patří i Ansten Mørch Klev, Ph.D. (Oddělení logiky FLÚ AV ČR) s projektem na pomezí filozofie a matematiky. Více

Etika ve veřejné správě zasluhuje zvýšenou pozornost

Filosof Petr Urban (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) se zkušeností starosty obce se věnuje výzkumnému projektu zaměřenému na stav etiky ve veřejné správě. Rozhovor k tématu vyšel v odborném časopisu Veřejná správa.

Záznam debaty Sociální sítě a nová média

Záznam debaty Sociální sítě a nová média: očekávání a realita, kterou pořádala platforma Akademické fórum 18. 9. 2020.

Marek Hrubec v reportáži o základním příjmu

Reportáž s docentem Markem Hrubcem z Centra globálních studií FLÚ AV ČR věnovanou všeobecnému základnímu příjmu nedávno odvysílala TV Nova. Více v dalším textu.

FiIosof Ivan Chvatík získal Cenu Nadace VIZE 97

Významný český filosof a zakladatel Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR získal Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Oceněn byl za dlouholetou péči o dílo Jana Patočky, jeho interpretace a překlady blízkých filosofických děl.

Svoboda a emancipace

Zářijové kolokvium Svoboda a emancipace s představením knih Martina Rittera Into the World: The Movement of Patočka's Phenomenology (Springer 2019) a Dana Swaina None so Fit to Break the Chains (Brill 2019) si nyní můžete pustit ze záznamu. Komentáři doprovázejí prof. Miroslav Petříček a prof. Pavel Barša.

Zuzana Parusniková mezi výjimečnými osobnostmi s titulem doktor věd

Titul doktor věd uděluje Akademie věd ČR od roku 2003, dosud ho získalo 181 osobností, včetně devíti vědců a vědkyň, kteří diplom převzali z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové v uplynulém týdnu. Titul představuje nejvyšší vědecké ohodnocení. Jeho nositelkou se nově stala i Zuzana Parusniková z Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR. Více