underlineallarticles

archiv aktualit

Záznam panelové diskuse Disent a dnešek

Záznam panelové diskuse Disent a dnešek, která se konala 16. 11. v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky. Diskuse o významu disentu v minulosti a dnes se zúčastnili Joseph Grim Feinberg (FLÚ AV ČR), Jan Matonoha (ÚČL AV ČR), Kristýna Andělová (ÚSD AV ČR) a Matěj Metelec (časopis A2).

Meritokracie

Dr. Ondřej Lánský (Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR) a dr. Filip Vostal (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR) se v pořadu Reflexe: Historie / Filosofie! věnují různým perspektivám pojmu meritokracie. Pořad si můžete poslechnout ZDE.

Udělení Ceny za popularizaci FLÚ AV ČR za rok 2019

Ředitel FLÚ AV ČR Cenu za popularizaci Filosofického ústavu AV ČR třem pracovníkům ústavu: dr. Josephu Grim Feinbergovi za popularizační aktivity realizované ve veřejných debatách, rozhlasových pořadech a novinových článcích na téma aktuálních problémů současnosti, dr. Juraji Hvoreckému za dlouhodobou, mimořádně obětavou, proaktivní a všestrannou snahu o propagaci a popularizaci FLÚ a dr. Aleně Sarkissian za za popularizaci výsledků a metod výzkumu v oboru recepce antické kultury, zvláště dramatu a divadla, pravidelně realizovanou pro veřejnost a studenty.

Výstava Otevřená univerzita na FF UK

Collegium Europaeum FF UK a FLÚ AV ČR si Vás dovoluje pozvat na slavnostní zahájení výstavy Otevřená univerzita. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918–1938–1948, které se koná v úterý 19. listopadu 2019 od 17 hodin ve foyer hlavní budovy Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Viz též pozvánku.

Den otevřených dveří Filosofického ústavu AV ČR

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na Den otevřených dveří Filosofického ústavu AV ČR, který se jako součást vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2019 koná v pondělí 11. a ve čtvrtek 14. listopadu od 10 do 15 hodin na adrese Jilská 1, Praha 1 (Filosofický ústav AV ČR) a ve středu 13. listopadu na adrese Na Florenci 3, Praha 1 (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR). Programy Dne otevřených dveří si můžete přečíst ZDE.

Debata nad knihou Nesamozřejmý národ?

Knihovna Václava Havla si Vás dovoluje pozvat na diskusi nad knihou Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989–2019 (ed. Petr Hlaváček, Academia 2019), která se koná 21. listopadu od 19.00 v prostorách knihovny na adrese Ostrovní 13, Praha 1 za účasti jejích spoluautorů, historika a filosofa Petra Hlaváčka, novináře Jakuba Patočky a historika Petra Placáka. Viz též ZDE.

Rozhovor s dr. Emilem Voráčkem o konferenci k Šanghajské organizaci pro spolupráci

Dr. Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR, předseda Rady pro popularizaci při FLÚ) vedl rozhovor s dr. Emilem Voráčkem (Historický ústav AV ČR), který se týkal mezinárodní konference Šanghajská organizace pro spolupráci a Evropa: partneři, soupeři či nepřátelé?, spoluorganizované Centrem globálních studií FLÚ AV ČR. Rozhovor si můžete přečíst ZDE.

Geoffrey Dierckxsens obdržel prémii Lumina quaeruntur

Jednu z nejštědřejších podpor, na kterou může v Česku vědec dosáhnout, prémii Lumina quaeruntur, obdržel dr. Geoffrey Dierckxsens (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). Prémii pro perspektivní výzkumné pracovníky, kterou uděluje Akademie věd, získalo letos kromě dr. Dierckxsense dalších pět badatelů. Díky prémii Lumina quaeruntur vznikne v rámci Filosofického ústavu nová Mezioborová výzkumná laboratoř pro bioetiku. Více ZDE.

Beseda ke knize Nesamozřejmý národ?

V rámci "Týdne sametových oslav" se 2. 11. od 19.00 v Divadle v Řeznické koná debata ke knize Nesamozřejmý národ? (ed. Petr  Hlaváček, Collegium Europaeum FLÚ AV ČR), kterou nedávno vydalo nakladatelství Academia. Více na pozvánce.

Záznam: Left Feminist Theory and Historiography Between the Legacy of State-Socialist Emancipation and the Crises of Today

streamvideaZáznam z workshopu: Left Feminist Theory and Historiography Between the Legacy of State-Socialist Emancipation and the Crises of Today (September 19–20, 2019, Prague's Academic Conference Center) (18 záznamů) - Program