underlineallarticles

archiv aktualit

Záznam debaty K čemu potřebujeme politické strany?

Záznam debaty K čemu pořebujeme politické strany?, kterou pořádala platforma Akademické fórum 28. 11. 2019 v Teplicích.

Grand prix české vědy

Dr. Radim Hladík (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR) a dr. Michal H. Kolář (VŠCHT) publikovali anylýzu soutěží Grantové agentury ČR pro rok 2020. Článek přináší mj odpovědi na otázky, které instituce o granty žádají, jak jsou úspěšné či jaká témata jsou populární. Analýza je v plném znění k dispozici na webu Věda a výzkum, v kratší verzi pak v časopisu Vesmír

Překonávání globálních konfliktů lokálními inovacemi v Nigérii

Doc. Marek Hrubec, ředitel Centra globálních studií Filosofického ústavu AV ČRV přednesl v hlavním městě Nigérie v Abuji dne 19. února 2020 veřejnou přednášku s názvem Development Resolution: Overcoming Global Conflicts and their Local Interactions. Přednášce předsedal bývalý nigerijský ministr zahraničních věcí, velvyslanec Ibrahim Gambari, poradce generálního tajemníka OSN. Více informací ZDE.

Rozevíraní nůžek mezi bohatými a chudými ohrožuje demokracii

Doc. Michael Hauser (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) hovořil v pořadu ČRo Plus Osobnost Plus o deficitech demokracie a z nich těžícího populismu, světovém růstu ekonomické nerovnosti nebo o své představě současného levicového politika. Pořad si můžete poslechnout ZDE.

Doktorský studijní program Filozofie výchovy a vzdělávání

Do 30. 4. je možné podávat přihlášky do společného doktorského studijního programu Filosofického ústavu AV ČR a Pedagogické fakulty UK Filosofie výchovy a vzdělávání.

Zemřel profesor Erazim Kohák (1933–2020)

Se zármutkem oznamujeme, že v sobotu 8. února zemřel ve věku 86 let Erazim Kohák, přední odborník na environmentální etiku a fenomenologii, dlouholetý profesor Filozofické fakulty UK v Praze a vědecký pracovník Centra globálních studií FLÚ AV ČR. Erazima Koháka si můžeme připomenout následujícím textem Jakuba Trnky, který vyšel při příležitosti Kohákových 85. narozenin ve Filosofickém časopise.

Na Tribuně s Jiřím Růžičkou

Dr. Jiří Růžička (Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR) bude dnes ve 13 hodin hostem pořadu Tribuna ČRo Radio Wave. Diskutovat se bude například o prolínání sportu, zábavy a politiky v americkém fotbale nebo o vlivu etnické příslučnosti na dovednosti hráče. Pořad si lze po odvysílání poslechnout v archivu ZDE.

Písně z Jistebnického kancionálu vycházejí poprvé v kritickém vydání

Publikace zahrnuje první souhrnný přepis  všech nápěvů i písňových textů Jistebnického kancionálu, jejich překlad do angličtiny a také soubor kulturněhistorických studií. Na její přípravě se podíleli odborníci na středověkou hudbu, literaturu, teologii a český jazyk z šesti institucí: Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Filosofického ústavu AV ČR, Ústavu pro jazyk český AV ČR, Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Filozofické fakulty UK a Husitské teologické fakulty UK. Více ZDE.

Nečtěto to!

Dr. Alice Koubová (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) byla v sobotu 1. února hostem pořadu ČRo Vltava Reflexe: Historie / Filosofie!. Tématem byl "performativní obrat" ve filosofii, propojování filosofie a divadla a nová kniha dr. Koubové Myslet z druhého místa: k otázce performativní filosofie. Pořad si můžete poslechnout ZDE.

Ticho! Filosofové po Wittgensteinovi

Ticho! Filosofové po Wittgensteinovi se koná ve foyer Nové scény Národního divadla tuto středu 29. ledna 2020 od 20 hodin. Jedná se o scénické a dramaturgicky zpracované čtení esejů, dialogů a skečů, které vytvořilo 14 filosofek a filosofů z FLÚ, ÚFARu FF UK a FHS, na podkladě jejich diváckého zážitku z představení T. Bernharda Oběd u Wittgensteina. Více informací ZDE.