underlineallarticles

archiv aktualit

Překlad Fenomenologie ducha uspěl v soutěži Ceny Nakladatelství Academia

S potěšením oznamujeme, že překlad Hegelovy Fenomenologie ducha  od Jana Kuneše a Milana Sobotky získal cenu Nakladatelství Academia v kategorii překlad vědecké nebo populárně-naučné práce. Více o letošních cenách ZDE.

Výstava Komenský v kulturách vzpomínání 8. 9.– 21. 10. 2020

Srdečně zveme na výstavu Komenský v kulturách vzpomínání, která se koná ve dnech 8. 9. – 21. 10. 2020 v Galerii Věda a umění v budově AV ČR na Národní 3. Výstava mapuje historickou proměnlivost obrazu Jana Amose Komenského od 17. století po digitální éru. Viz též plakát.

Středověcí učenci ve víru diskuzí. Grant ERC umožní jejich výzkum

Téma pětiletého projektu Academia dr. Oty Pavlíčka, středověké kvodlibety, přibližuje článek na webu AV ČR. Výzkum dr. Pavlíčka byl podpořen prestižním pětiletým ERC grantem ve výši 33 milionů korun. Článek si můžete přečíst ZDE.

ERC grant ve výši 1,26 milionů eur získal historik filosofie Ota Pavlíček

Evropská výzkumná rada (ERC) udělila prestižní ocenění nadějným vědcům. Ve světové konkurenci uspěl i český vědec Ota Pavlíček (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR), který získal startovní grant ERC určený pro mladší vědce. Jeho projekt Academia se zaměří na analýzu dosud neprobádaných rukopisných souborů pořizovaných evropskými univerzitami. Může mít rozhodující podíl na rekonstrukci kořenů evropské vzdělanosti. [Celá tisková zpráva dále v článku.]

Nakladatelství OIKOYMENH na jarmarku KNIHEX

Nakladatelství OIKOYMENH se tuto sobotu 5. 9. zúčastní desátého knižního jarmarku KNIHEX, který se koná v Kasárnách Karlín od 10 do 20 hodin. Více informací o akci ZDE.

Nedotýkat se! Česká stopa v epidemiologické historii jednoho vědeckého faktu

Nový text dr. Jana Maršálka (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR) vychází v rámci výzvy časopisu Teorie vědy / Theory of Science Současná sanitární krize prizmatem teorie vědy. Článek je přístupný na webu časopisu ZDE.

XIV. ročník Evropského festivalu filozofie

Ve dnech 8.–15. září se (v náhradním termínu) ve Velkém Meziříčí koná již čtrnáctý Evropský festival filozofie. Letošním více než aktuálním tématem festivalu jsou hrozby a příležitosti současného světa. Z pracovníků ústavu vystoupí na festivalu doc. Petr Dvořák (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ) a dr. Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie FLÚ). Program je dostupný na adrese http://www.festivalfilosofie.cz/.

Jednání o dalším rozvoji akademické a vědecké spolupráce

O dalších možnostech rozvoje akademické a vědecké spolupráce v oblasti humanitních a společenských věd mezi pracovišti Akademie věd ČR, Leibnizovou společností a Lipskou univerzitou jednali 26. 8. ve Filosofickém ústavu AV ČR rektorka Universität Leipzig prof. Beate A. Schücking, ředitel Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) prof. Christian Lübke, místopředseda Akademie věd dr. Pavel Baran, ředitel Filosofického ústavu dr. Ondřej Ševeček a řada dalších zástupců z AV ČR, hostů z GWZO i Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF).

Emancipace mezi národem a humanitou

Rozhovor šéfredaktora časopisu Kontradikce dr. Joa Grima Feinberga s dr. Janem Svobodou (Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR) o Masarykově pojetí emancipace mezi národem a humanitou, o specifiku česko-rakouské filosofické tradice i o Masarykově vztahu k myšlení Karla Marxe a k marxismu  vůbec. Rozhovor vychází v české a anglické verzi nového svazku Kontradikcí / Contradictions III. Přečíst si jej můžete ZDE.

Chceme vlastně zpomalit?

ptá se dr. Filip Vostal (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR) v rozhovoru o našich čím dál rychlejších životech. Text vyšel minulý čtvrtek v příloze Salon deníku Právo a je nyní k dispozici on-line ZDE.