Semináře


16. 03. 2017
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Osobnost Adolfa Paschera

Jiří Neustupa, Přírodovědecká fakulta UK

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


23. 03. 2017
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Metastabilita

Roman Kotecký

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


23. 02. 2017
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Výměny myšlenek v poválečné architektuře

Slavomíra Ferenčuhová, Fakulta sociálních studií MUNI

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


23. 02. 2017
15.00
Diskuze
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Stoický paradox

Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D., prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D., Mgr.

Diskuze nad knihou Vladimíra Mikeše Le paradoxe stoïcien: liberté de l'action déterminée. Diskuse s autorem se zúčastní prof. Karel Thein a dr. Petr Dvořák

Read more ...


02. 02. 2017
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Svět pohledem sítí

Jan Kulveit (Fyzikální ústav Akademie věd ČR)

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


09. 02. 2017
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Babylonská matematika

Prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc.

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


16. 02. 2017
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Keplerův Dárek aneb O šestiúhelné sněhové vločce

Alena Šolcová (Katedra aplikované matematiky, FIT ČVUT)

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


26. 01. 2017
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Srdce Evropy nebo šlejška?

Mres. Felix Jeschke, Ph.D.

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


19. 01. 2017
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Rozmanitost kultur v kmenových společnostech tropů

Vojtěch Novotný (Biologické centrum Akademie věd ČR)

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...


12. 01. 2017
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Labyrint kontinua a přírodní filosofie

Mgr. Jan Makovský, Ph.D.

Čtvrteční seminář CTS

Read more ...