upcoming events

News

 • Open position for a research assistant for the ERC-ACADEMIA project

  22. 9. 2022

  We are looking for a research assistant to join the research team in the European Research Council (ERC) funded ACADEMIA project. Please submit your applications by October 8, 2022 to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Further information.

 • Střední Evropa a rizika totalitarismu

  1. 9. 2022

  O fenoménu střední Evropy v nynějším kontextu rizik totalitarismu se nad monografií autorky Otilie Dhand Idea střední Evropy – geopolitika, kultura a regionální identita zamýšlí filosof Miloslav Bednář v Nové orientaci deníku Forum24.

 • International Research Center Focused on Environmental and Technology Ethics will be Established in the Czech Republic

  2. 8. 2022

  In the Czech Republic, there is lack of systematic research on ethical problems related to climate change and the so-called emerging technologies. The situation is about to change thanks to the newly forming international research Center for Environmental and Technology Ethics – Prague (CETE-P) at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. Thanks to a prestigious European grant awarded to the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, Mark Coeckelbergh from the University of Vienna will participate in its establishment and development.

 • Science project reviving ancient perfumes

  28. 7. 2022

  A team of historians and scientists led by Sean Coughlin from the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences in Prague are working to rediscover the art and science of perfume-making of Ancient Egypt and Ancient Greece. The project, called Alchemies of Scent, was launched in 2021, and one of its aims is to recreate five different perfumes used in the ancient Mediterranean world. Listen to the Radio Prague International 

 • PhD Studentship for the Jahn and Coughlin groups

  18. 7. 2022

  The Jahn and Coughlin groups at the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry and the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague offer a PhD studentship starting in September 2022. The project is a unique cooperation between chemists, archaeologists, and historians to perform analysis and total synthesis of compounds used in ancient Egyptian and Greek perfumery. Further information.

The Management and Board of the Institute of Philosophy CAS support a free and independent Ukraine

The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences condemns the acts of aggression of the Russian Federation against the territorial integrity of Ukraine and supports the declaration of the Czech Academy of Sciences on this matter. At the same time, the Institute will look for ways to increase its support for university students and academics from Ukraine. The official Declaration of the Czech Academy of Sciences HERE

The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences condemns the acts of aggression of the Russian Federation against the territorial integrity of Ukraine and supports the declaration of the Czech Academy of Sciences on this matter. At the same time, the Institute will look for ways to increase its support for university students and academics from Ukraine. The official Declaration of the Czech Academy of Sciences HERE

Just out

  • rozprava-o-nerovnosti-o-spolecenske-smlouve

   Rozprava o nerovnosti. O společenské smlouvě

   Jean-Jacques Rousseau (přel. Hana Fořtová)

   Rozprava o původu a základech nerovnosti mezi lidmi (1755) tvoří spolu se Společenskou smlouvou (1762) jádro Rousseauovy politické teorie, která zásadním způsobem ovlivnila novověké politické myšlení a revoluce 18. století. Toto vydání přináší první úplný překlad Rozpravy o nerovnosti (včetně dosud česky neotištěných doprovodných textů) a po více než sedmdesáti letech i nový překlad Společenské smlouvy. Oba texty doplňuje bohatý komentář, který spisy zasazuje jak do kontextu autorova života a díla, tak do soudobého historického a politického kontextu, čímž umožňuje lépe pochopit originalitu Rousseauova myšlení a jeho význam pro současnost.

   Karolinum
  • autonomous-vehicle-ethics-the-trolley-problem-and-beyond

   Autonomous Vehicle Ethics, The Trolley Problem and Beyond

   Ryan Jenkins, David Cerny, Tomas Hribek (eds.)

   "A runaway trolley is speeding down a track" So begins what is perhaps the most fecund thought experiment of the past several decades since its invention by Philippa Foot. Since then, moral philosophers have applied the "trolley problem" as a thought experiment to study many different ethical conflicts - and chief among them is the programming of autonomous vehicles. Nowadays, however, very few philosophers accept that the trolley problem is a perfect analogy for driverless cars or that the situations autonomous vehicles face will resemble the forced choice of the unlucky bystander in the original thought experiment.

   This book represents a substantial and purposeful effort to move the academic discussion beyond the trolley problem to the broader ethical, legal, and social implications that autonomous vehicles present. There are still urgent questions waiting to be addressed, for example: how AVs might interact with human drivers in mixed or "hybrid" traffic environments; how AVs might reshape our urban landscapes; what unique security or privacy concerns are raised by AVs as connected devices in the "Internet of Things"; how the benefits and burdens of this new technology, including mobility, traffic congestion, and pollution, will be distributed throughout society; and more.

   An attempt to map the landscape of these next-generation questions and to suggest preliminary answers, this volume draws on the disciplines of philosophy, sociology, economics, urban planning and transportation engineering, business ethics and more, and represents a global range of perspectives.

   Oxford University Press
  • strukturalni-premena-verejnosti-zkoumani-jedne-kategorie-obcanske-spolecnosti

   Strukturální přeměna veřejnosti. Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti

   Jürgen Habermas

   Jedna z mála klasických knih z oblasti sociální filosofie 20. století, v níž autor zkoumá vznik, přeměnu a rozklad měšťanské veřejnosti v souvislostech vývoje moderní společnosti.

   Publikace vychází v novém vydání v lehce upraveném překladu Aleny Bakešové a Josefa Velka.

   Filosofia
  • festivities-ceremonies-and-rituals-in-the-lands-of-the-bohemian-crown-in-the-late-middle-ages

   Festivities, Ceremonies, and Rituals in the Lands of the Bohemian Crown in the Late Middle Ages

   F. Šmahel, M. Nodl, V. Žůrek (eds.)

   Rituals and ceremonies played a significant role in medieval society by both establishing continuity with previous generations and their legacy, and temporarily allowing individuals to step out of their everyday routine. This is true for local communities, villages, convents, castles and cities, but also, for kingdoms and empires. Despite its importance, ritual in medieval Central Europe has not yet been studied to a great extent.

   In this volume, seven contributions deal with various examples and aspects of rituals in the late medieval Bohemian lands. The individual contributions explore particular rituals (coronation, wedding, funeral) or environments (cities, nobility, court, church). They share innovative interpretations and newly elaborated sources.

   Brill
  • prednasky-o-metode-akademickeho-studia

   Přednášky o metodě akademického studia

   Friedrich W. J. Schelling

   Ve svých přednáškách z roku 1803 pojednává F. W. J. Schelling o základní ideji university a vzdělávání. Celostní (holistické) vzdělání založené na jednotě všech věd a v posledku na filosofii je základem pravého a svobodného společenského života. Jednou z hlavních Schellingových myšlenek je nutnost konstrukce (nikoli rekonstrukce): vědec a učitel má být schopen konstruovat celek své vědy ze sebe. Tuto a některé další teze přednášek blíže objasňují články z Kritického žurnálu pro filosofii z téže doby. Jedním z důležitých a na nějakou dobu značně vlivných aspektů Schellingova působení je jím založená nová filosofie přírody ? celostní a tvořící opět celek věd. Její vztah k filosofii obecně se upřesňuje ve stejnojmenném článku.

   Oikoymenh/FLÚ AV ČR
  • prazske-jaro-logika-noveho-sveta

   Pražské jaro. Logika nového světa

   Michael Hauser (ed.)

   Společenská dynamika pražského jara byla mnohem vrstevnatější a otevřenější než dynamika pařížského května 1968 nebo listopadových událostí roku 1989. Kniha se zaměřuje na opomíjené dimenze pražského jara, které na něj vrhají jiné světlo, a přináší jiný pohled než ten, s nímž se běžně setkáváme v polistopadových českých a slovenských pracích. Jsou v ní představeny reformy týkající se podnikové demokracie, samosprávného soudnictví, zrušení politických, od společnosti odtržených elit a další myšlenky a počiny pražského jara. Jako jedinečný rys pražského jara vykresluje vzájemné výměny mezi vládnoucí mocí, expertními týmy a společenskými hnutími. Díky nim reformy přecházely v revoluci, která od základu proměňovala státní socialismus. Tváří v tvář dnešním krizím se události pražského jara stávají novým inspiračním zdrojem.

   Filosofia
  • opera-omnia-19-ii-de-rerum-humanarum-emendatione-consultatio-catholica-pars-1

   Opera Omnia 19/II: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Pansophia, Pars 1)

   Jan Amos Komenský

   Druhý svazek kritické edice Komenského zásadního díla De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských) obsahuje první polovinu ústřední a nejrozsáhlejší části Obecné porady nazvané Pansophia, hoc est Universalis sapientia (Pansofie, to jest Všeobecná moudrost). Komenský tu zpracovává systematickou soustavu tezí o podstatě světa ve formě postupných gradů: ve svazku 19/II jsou tři z celkových osmi, a to svět možný (vlastně hypotetický) a dva světy božského stvoření: pravzorový a andělský. Svazek je uveden editorským úvodem k celé Pansofii i k jednotlivým částem v latině, češtině a angličtině. Kromě vlastní edice latinského textu, příslušného textově kritického aparátu a věcných komentářů obsahuje svazek také bibliografický soupis, rozpisy zkratek, obrazové přílohy a rejstříky. 

   Academia