Minulé akce

20. 4. 2017
10.00
Seminář

Kauzalita v empirické ekonomii

Štěpán Jurajda
Štěpán Jurajda, CERGE-EI
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

20. 4. 2017
12.30
Přednáška

Paganism and Providence in the historical writings of William Robertson

Thomas Ahnert
Dr. Thomas Ahnert (School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh)
FHS UK, José Martího 31, Praha 6, místnost YC034

Pořádají Fakulta humanitních studií UK a Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

Read more...

20. 4.
21. 4. 2017
Konference

Fiction et témoignage

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

20. 4.
22. 4. 2017
Workshop

Liber logicus (‘Stromata VIII’) by Clement of Alexandria

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

Read more...

19. 4. 2017
17.00
Přednáška

Newtonianism in eighteenth-century Germany

Thomas Ahnert
Dr. Thomas Ahnert (School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádají Fakulta humanitních studií UK a Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

Read more...

18. 4.
19. 4. 2017
Konference

Phénoménologies de la solitude

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

13. 4. 2017
10.00
Seminář

Surrealismus a jeho básníci

Petr Král
Petr Král
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

13. 4. 2017
15.00
Přednáška

Problém vědecké racionality

Vladimír Havlík
PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
AKC, Husova, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

12. 4. 2017
18.30
Přednáška

Překonávání "totality"

Vitali Repin
doc. Vitali Repin, Ph.D., Beloruská státní univerzita v Minsku
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Collegium Europaeum

Read more...

12. 4.
13. 4. 2017
Konference

Idee der Lebenswelt in der Philosophie Edmund Husserls

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...