upcoming events

News

 • Seeking: A postdoc for the Interdisciplinary Research Lab for Bioethics

  30. 5. 2023

  The post-doc will join the Interdisciplinary Research Lab for Bioethics (IRLaB), which is based at the Department of Applied Philosophy and Ethics of the Institute of Philosophy. The position is for 1 year and the successful candidate would ideally start September 1, 2023. Please submit your application by e-mail before July 1, 2023 to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.To see more.

 • Project assistant for an interdisciplinary project

  26. 5. 2023

  In connection with the project Alchemies of Scent funded by the GA ČR Junior Star programme, we are looking for a new colleague for a project assistant position (part-time). In case of your interest, please submit an application containing a structured CV and a letter of motivation in both Czech and English by 1 September 2023. Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Review of applications will begin 1 July 2023 and will continue until position is filled. See more

 • DOAJ Seal Award for the Journal Theory of Science

  2. 5. 2023

  The journal Theory of Science / Theory of Science ranked among about 10% of the journals of the Directory of Open Access database that received the DOAJ Seal award recognizing the best practices in the field of open access publishing! More about the award. 

 • Czech Academy of Sciences awards French expert on medieval philosophy

  20. 4. 2023

  Medieval logic, metaphysics, epistemology and philosophical theology are the main areas of research of the French expert Alain de Libera. For his contribution to world philosophy, the Czech Academy of Sciences awarded him on April 19, 2023 with the Josef Dobrovsky Medal for Merit in Philological and Philosophical Sciences.

 • Public selection procedure for filling the position of Director of the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, PRI

  3. 4. 2023

  The Board of the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (IP CAS) announces a public selection procedure for the position of Director of the Institute. Expected term of office is from the 1st October 2023 to 30th September 2028. Applications shall be delivered to the Office of the Institute of Philosophy CAS, PRI, Jilská 361/1, 110 00 Prague 1 no later than Monday, 15 May 2023 by 4 PM. Futher information for the applicants can be found HERE.


Wilde
Heike
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
Dr.
Pozice:Position:
postdoktorand postdoctoral fellow

Just out

  • mythe-of-perseus-and-images

   Myth of Perseus and Images. From the Beginning to Today

   Jan Bažant

   V heidelberském univerzitním nakladatelství Propylaeum právě vyšla open access kniha prof. Jana Bažanta z Odd. antické kultury a její recepce Myth of Perseus and Images. From the Beginning to Today. Jedná se o přepracovanou anglickou verzi monografie Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška, která získala v nakladatelství Academia cenu za původní vědeckou práci za rok 2017. Kniha je volně ke stažení zde.

   Propylaeu eBOOKS
  • duchovni-traktaty-i-duchovni-traktaty-iiii

   Duchovní traktáty I/ Duchovní traktáty II

   Jan Amos Komenský (ed. Tomáš Havelka)

   Učitel národů na cestě hledání moudrosti, harmonického světa a lepšího člověka 

   Svazek I obsahuje proslulý Labyrint světa a Lusthauz srdce, alegorický příběh Poutníka odhalujícího marnost a přetvářku lidského počínání, a útěšný teologicko-filozofický traktát Centrum securitatis (známý též jako Hlubina bezpečnosti) o odpoutávání se od pomíjivých věcí a o spočinutí v Bohu. Oba spisy vychází vůbec poprvé v nejstarší známé rukopisné podobě, v případě Labyrintu jde o rukopis z konce roku 1623, v případě Centra z doby kolem roku 1625. Součástí vydání jsou nejen původní ilustrace, ale i rozsáhlá evidence změn provedených v tištěných verzích — čtenář tak může porovnat, jak se texty v průběhu Komenského života měnily. Zejména podoba Labyrintu světa je výrazně odlišná, scházejí některé autobiografické pasáže (putování po moři, zážitek z opilosti) a závěrečné kapitoly odehrávající se v hradu Moudrosti. Centrum securitatis tradičně doplňuje krátké pojednání Renuntiatio mundi, to jest Výhost světu, rozvádějící téma nalézání jistoty v Boží moudrosti.  

   Svazek II je sestaven z osmi pastoračních a apelativních textů, seřazených chronologicky podle data prvního zveřejnění, jimiž se Komenský snažil povzbudivě promlouvat k českým exulantům, členům Jednoty bratrské. Mezi nimi vyniká především čtyřdílný cyklus Truchlivý (Truchlivý I, asi 1623; Truchlivý II, asi 1624–1625; Řvání hrdličky, 1650; Smutný hlas, 1660), ilustrující rozdílnost mezi tísnivou atmosférou doby pobělohorské a deziluzí let padesátých a šedesátých. Doplňují jej dva stejně koncipované texty: Napomenutí (1649) připojené k vydání osmé knihy historie Jednoty bratrské polského šlechtice Jana Łasického a slavný Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (1650) přinášející povzbuzení i v chvílích beznaděje malé církve, jehož prorocká slova o navrácení vlády do rukou českých se stala majetkem celého národa. K této uzavřené skupině útěšných spisů jsou připojeny dva výrazné příklady Komenského homiletické tvorby z roku 1649, ozřejmující náladu panující v Jednotě po uzavření vestfálského míru: Kázání pohřební nad Pavlem Fabriciem a Kázání o vymítání ďábelství.  

   Celou edici i s komentářem, kritickým aparátem a vysvětlivkami připravil přední český komeniolog Tomáš Havelka. 

   Host
  • dynamicky-logos

   Dynamický logos

   Michal Ajvaz

   Kniha začíná pohledem na vázu stojící na stole. Jak je možné, že vidím vázu, a ne barevné skvrny? Jak je možné, že se mi představuje jako věc s vnitřkem a zadní stranou, třebaže ty jsou před mým pohledem skryté? Co všechno mi o sobě váza říká? Jakým způsobem mi váza vypráví o svém účelu, o své minulosti a budoucnosti, jak mi odhaluje svět, s nímž je spjata? Skutečnost se mi zjevuje prostřednictvím významů. Jaká je povaha významů „tvar“, „vzdálenost“, „látka“, „prostor“, „čas“ – tedy významů, o kterých si myslíme, že je dokonale známe, ale nikdy jsme se nepodívali, jak jsou vlastně udělány? Jednotlivý význam může vystupovat pouze jako součást významové stavby – jaká je povaha této stavby? V čem se shoduje a v čem se liší významová stavba vnímání a významová stavba promluvy nebo textu? Dají se tyto dvě stavby oddělit, anebo se prolínají? Kniha Dynamický logos se pokouší odpovědět na tyto otázky.

   Filosofia
  • kam-kraci-stredoveka-filosofie

   Kam kráčí středověká filosofie

   Alain De Libera

   Co je to středověká filosofie? Jak myslet z hlediska filosofie jednotu „období“, které trvá deset století? Kdy středověk začíná? Kdy končí? Je-li veškerá periodizace vztažena ke svému tématu, odpovíme školometsky, že filosofický středověk začíná v 6. století uzavřením novoplatónské školy v Athénách a končí v samém závěru 15. století vytvořením řeckých studií v Padově. Dělat dějiny středověké filosofie tedy znamená dělat dějiny filosofických textů antiky, jejich forem a žánrů, šíření, předávání, reprodukce, i jejich četby. Zajímat se o překlady a překladatele, o vytváření korpusů děl, o formování kánonů, o instituce, komunity, společenské vrstvy i individua, která k tomu všemu jakýmkoli způsobem přispívají; dále o vztahy, jež tito aktéři udržují; o jejich funkci ve společnosti a církví; o jejich ideologii. Mezi uzavřením školy v Athénách a vzestupem řečtiny v Itálii a poté ve Francii není jen jeden „středověk“: existuje několik pokračování pozdní antiky a několik rozchodů s ní. Některé sahají až k nám: je to „dlouhý středověk“. K prozkoumání tak rozsáhlého pole je zapotřebí zvláštních metod: Constructive Re-Enactment (konstruktivní zopakování) Robina G. Collingwooda, historie myšlenek Arthura O. Lovejoye, Emplotment narativistů, „intriky“ fenomenologů, i dekonstrukce mohou v různé míře nabízet své principy a postupy. Přednáška předního znalce středověké filosofie tvoří další krok k obecné filosofické archeologii: slovy Michela Foucaulta vymezí, „co vyžaduje určitou formu myšlení “, a zaměří se na jednu oblast využití archeologické metody: vynález moderního „subjektu“ v problematickém vymezení středověké filosofie mysli, „karteziánského dualismu“ a vznikající psychologie.

   Filosofia