underlineallarticles

Dějiny přítomnosti: od racionální historie k historické ontologii
Jan Maršálek
Cyklus "Současné přístupy v historické epistemologii"

15. 05. 2013
11.00
zasedací místnost FLÚ, Jilská1, Praha 1