underlineallarticles

Sociální sítě a nová média: očekávání a realita
Josef Šlerka, Alena Macková
Pořádá Akademické fórum při FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21

18. 09. 2020
17.00
přenášeno živě na FB