underlineallarticles

K čemu potřebujeme politické strany?
Vladimíra Dvořáková, Michal Pehr, Milan Znoj, Michel Perottino
Pořádá Akademické fórum při FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21

28. 11. 2019
17.00
Gymnázium Teplice