underlineallarticles

The Origin of Symbolic Mathematics
Burt C. Hopkins (Université de Lille)
Pořádá Filosofický ústav AV ČR

28. 10. 2019
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost