underlineallarticles

Kulatý stůl na téma Populismus
John Abromeit (State University of New York), Samir Gandesha (Simon Fraser University)
Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

03. 06. 2019
17.00
AKC, Husova 4a, Praha 1