underlineallarticles

Co jsme zdědili z normalizační vědy?
Nikola Balaš, Fakulta humanitních studií UK
Čtvrteční seminář CTS

24. 01. 2019
10.00
CTS, Husova 4, Praha 1