upcoming events

News

 • Innovative software will make the work of researchers in the humanities easier. Data scientist Radim Hladík will deal with it in Germany

  20. 2. 2024

  Thanks to the Transnational Access Fellowship Award, Radim Hladík from the Czech Academy of Sciences will be a guest of the Trier Centre for Digital Humanities (TCDH) at the University of Trier in April and May 2024. He will work on an innovative project aimed at expanding the capabilities of the free and freely accessible reQual application. It will now significantly support the possibilities of data exchange and publication in the research environment for qualitative analysis. Detailed information

 • CETE-P Vacancy: Postdoctoral Researcher

  5. 2. 2024

  The Center for Environmental and Technology Ethics - Prague (CETE-P) – based at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences and funded by the EU Horizon Europe programme ERA Chairs – is seeking to appoint a Postdoc Researcher in environmental ethics and/or technology ethics to collaborate with Mark Coeckelbergh and CETE-P research team on urgent ethical issues in Prague. Please deliver the application with attachments via email by 31 March 2024 to Petra Zákostelecká at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Detailed information | Download version

 • Call for Applications: Support of postdoctoral researchers at the Institute of Philosophy, CAS

  26. 1. 2024

  The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences regularly applies for CAS fellowships supporting postdoctoral researchers in the Programme to Support Prospective Human Resources – post PhD candidates. The competition is open to all institutes of the Academy of Sciences and takes place twice a year – in spring and autumn. At IP, the next deadline for submission of proposals in the 23rd round of the competition is set for 30 March 2024.

  The programme is intended for holders of PhD (or equivalent) degree within two years after receiving it (i. e. degree received 30 April 2022 or later; time spent on maternity/parental leave is not included in the two-year period; in case of a long-term research stay in other than the candidate's country of residence the two-year period is extended to up to four years). Successful applicants receive a two-year fellowship to work on a project whose topic is directly related to the focus of the relevant CAS institute and they become members of one of its scientific teams.

  Potential candidates may contact the Head of one of the scientific departments at IP to consult the research topic of their interest (proposals for internal competition at  IP are submitted by the Head of Department).

  For more information about the programme please contact Julie Černá, Scientific Secretary of the Institute of Philosophy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 • Call for Papers: AI in Science: Lessons from the Ongoing Revolution

  16. 1. 2024

  We invite authors to critically reflect on this topic in a thematic issue of Teorie vědy/Theory of Science Journal, journal for interdisciplinary stdies in science. The deadline for your submissions is August 30, 2024. Detailed information

 • Open position for Senior Grant Specialist

  19. 12. 2023

  Are you keen to develop grant support for talented researchers and international teams in humanities?  If so, we would be delighted to welcome you to the CETE-P project team. The Center for Environmental and Technology Ethics - Prague (CETE-P) – based at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences and funded by the EU Horizon Europe programme ERA Chairs – is seeking to appoint a Grant Specialist. Please deliver the application with attachments via email to Petra Zákostelecká at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wilde
Heike
Husova 7
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
Dr.
Pozice:Position:
postdoktorand postdoctoral fellow

Just out

  • filosofie-nemeckeho-osvicenstvi

   Filosofie německého osvícenství

   Martin Bojda

   Kniha je pokusem o syntézu dějin německého myšlení epochy osvícenství, sahající od Ch. Thomasia a G. W. Leibnize až po Schillera či Jeana Paula, jaká v moderní literatuře chybí. Ukazuje konstituci moderní německé filosofie v souvislostech s kulturními a společenskými dějinami 18. století a sepětí osvícenského racionalismu s jejich modernizačními prvky. Osvícenství se v politicky roztříštěném a zaostalém německém prostředí vyvíjelo nikoli odvržením, nýbrž složitou konverzí dosavadní duchovní tradice, a prosazovalo se jako genuinně křesťansko-humanistický projekt navazující na lutherskou reformaci. K jeho zásadním rysům patřilo propojení s tvorbou moderní občanské kultury, s rozvojem knižního trhu, žurnalistiky, světského umění a empirických věd. Úměrně tomu se kniha nevěnuje pouze univerzitní filosofii a teoretickým spisům, nýbrž také prezentaci filosoficky fundovaných postojů v estetice, dějepisectví, kazatelství či v krásné literatuře. Právě v německém osvícenství se zrodila estetika jako samostatná věda a prostřednictvím básnictví a jeho reflexí docházelo k celospolečenskému šíření osvícenských idejí, k utváření čtenářské, kritické a debatující veřejnosti.

   Academia
  • dejiny-politickeho-mysleni-iii-2

   Dějiny politického myšlení III/2

   Rudolf Kučera, Jiří Chotaš (vyd.)

   V druhé části třetího svazku dějin politického myšlení je podán filosoficko-historický výklad politického myšlení od americké revoluce po 1. světovou válku. Velká pozornost je věnována vzniku moderní republiky s demokratickou reprezentací, zrodu moderních ideologií a jednotlivým myslitelům (Tocqueville, Nietzsche, Weber), kteří byli doceněni až ve 20. století. Samostatné kapitoly jsou věnovány vývoji politického myšlení na přelomu 18. a 19. století v Německu a v 19. století v Rusku a v českých zemích.

   Oikoymenh/FLÚ AV ČR
  • worlds-without-people-the-inhuman-in-contemporary-philosophy

   Worlds without People The “Inhuman” in Contemporary Philosophy

   Ondřej Váša (ed.)

   Cílem mimořádného čísla Filosofického časopisu s názvem „Světy bez lidí: ‚nelidskost‘ v současné filosofii“ je identifikovat a interpretovat klíčové aspekty pozoruhodného spektra obrazů člověka, jež se v posledních desetiletích vynořily v současné filosofii, umění a mediální kultuře. Jedná se o obrazy, které v kontextu posthumanistického, respektive transhumanistického myšlení rekonfigurují vztah člověka ke světu i k sobě samému v intencích „kosmické“ nepatřičnosti a násilí páchaného samotnou lidskou přítomností, jež je třeba odčinit.

   Vychází v angličtině.

   Filosofia
  • co-je-dialektika-se-zvlastnim-prihlednutim-ke-kleistove-skole-neresti

   Co je dialektika? Se zvláštním přihlédnutím ke Kleistově škole neřesti

   Vojtěch Kolman

   Dialektika, počínaje Zénónem – přes Marxe a Hegela – a Slavojem Žižekem konče, má za rámcový cíl uchopit myšlení v jeho utváření a zrodu. Jejími typickými tématy jsou tudíž pohyb a spor. Tím se vymezuje vůči logice, která popisuje neměnné zákony myšlení, a jako taková se orientuje spíš na výsledky myšlení než na myšlení samo. Jejím tématem jsou neměnné pravdy; spor představuje skok do nemyšlení, iracionality. Cílem knihy je přiblížit, co lze dialektikou v tomto smyslu rozumět, a to na pozadí širokého spektra příkladů z odlišných oblastí zkušenosti, od matematiky přes hudbu po literaturu a výtvarné umění. 

   Argo s podporou FLÚ AV ČR
  • ceskoslovenska-filosofie-individualismu-komentovany-vybor-textu-z-let-1918-1948

   Československá filosofie individualismu. Komentovaný výbor textů z let 1918-1948

   Jakub Chavalka a kol.

   Kniha předkládá komentovaný výbor textů věnujících se z různých perspektiv problematice individualismu v československém kulturním prostředí mezi válkami. Každá z kapitol pojednává o jednom vybraném autorovi. Je uvedena stručným představením jeho díla a myšlení, po němž je četnář proveden četbou několika jeho klíčových textů. Vedle známých myslitelů, jako je T. G. Masaryk, E. Rádl, E. Beneš, L. Klíma, J. Patočka či J. Mukařovský, se zde pojednává o pozapomenutých filosofech (K. Vorovka, V. Hoppe, F. Pelikán, T. Trnka) či myslitelích pohybujících se na pomezí disciplín (F. Mareš, E. Chalupný, F. Tučný, A. Breisky), včetně solitérů, kteří navzdory různým intelektuálním módám lpěli na dialektickém způsobu myšlení (J. Kabeš, F. Sedlák).

   Autory kapitol jsou Jakub Chavalka (FHS UK), Lenka Hanovská (FHS UK), Tatiana Chavalková BAdurová (FHS UK), Milan Petkanič (FF TRUNI), Richard Zika (FHS UK), Jiří Růžička (FLÚ AV ČR), Ivan Landa (FLÚ AV ČR), Jakub Marek (FHS UK), Josef Matoušek (FHS UK). 

   Karolinum
  • basic-writings

   Basic Writings

   Simone Weil (přel. D. K. Levy, Marina Barabas)

   Simone Weil is one of the most profound and thought-provoking thinkers of the 20th century. A teacher, factory and farm labourer, a political activist at home and abroad, a loving friend, daughter and sister—all these manifest a life devoted to the good in its many forms. Her writings explore the good open to us and the various routes to it, spanning philosophy, politics, science and spirituality. While she saw her vocation primarily as a philosopher—examining questions concerning human faculties, action and thought, the limits of language and our need of mediation, suffering and beauty for contact with reality—her startlingly original thought is often obscured by her having been too readily categorized as a Christian mystic.

   Simone Weil: Basic Writings is an expertly edited anthology of Weil’s most important writings, presenting her philosophy as it relates to the architecture of human nature, politics, work, necessity, beauty, goodness and God. Working from the definitive French edition of Weil’s complete writings, D. K. Levy and Marina Barabas have translated the essays anew or for the first time, adding important notes and references absent from existing English language editions of Weil’s work.

   Following an extensive introduction that gives an overview of Weil's life and thought, each part opens with a short preface situating the selected essays within Weil’s oeuvre.

   Simone Weil: Basic Writings provides an excellent entry point to Weil’s philosophy, as well as a reference for students and scholars of Weil's thought in philosophy and related disciplines.

   Routledge
  • kant-and-the-phenomenological-tradition-kant-und-die-ph-nomenologische-tradition

   Kant and the Phenomenological Tradition - Kant und die phänomenologische Tradition

   Ondrej Sikora, Jakub Sirovátka (eds.)

   The common topic of the nine essays in this book is the phenomenological dialogue involving Kant and his 'invention of autonomy'. Is there any relevance left to the Kantian notion of autonomy after the intensive development of ethical and phenomenological thought, stressing the importance of otherness, which, by definition, is beyond the control of any autonomy? What are the fruitful aspects of the Kantian idea that still deserve preservation and development? While the first three contributions are immanently Kantian, the majority focus on the relationship between Kant and selected authors of the phenomenological tradition: E. Husserl, M. Heidegger, E. Levinas, J. Patocka and B. Waldenfels.

   Alber Philosophie
  • social-cohesion-contested

   Social Cohesion Contested

   Dan Swain, Petr Urban

   In recent decades social cohesion has emerged as a major concern of states, policymakers and researchers. Social cohesion is represented as a desirable policy goal and as the basis for everything from economic growth to individual well-being. At the same time, it is increasingly presented as a single substance, which can be measured, tracked, and compared across diverse societies. But why should we think of the complex ways in which we can live well together in terms of a single substance? Social Cohesion Contested challenges this way of thinking, suggesting that social cohesion has become a buzzword that obscures more than it illuminates.

   Dan Swain and Petr Urban trace the rise of the concept through the policy agendas of transnational and international bodies, and analyze the reactions of social researchers to the demands of policymakers for a clear and operationalizable concept. They argue that the term is frequently used in a way that assumes broad understanding and agreement, while in practice it is subject to contradictory definitions and often loaded with various implicit and explicit values, which become masked behind a veneer of scientific authority and normative legitimacy. The more that social cohesion is treated as a single substance with a clear…

   Rowman & Littlefield
Free ebooks Library zlibrary project