upcoming events

News

 • Open position for Postdoctoral Fellow in Egyptology with focus on Greco-Egyptian Perfumery, Medicine and Science

  11. 8. 2021

  The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences is offering a Postdoctoral Fellowship in a new 5-year interdisciplinary research project Alchemies of Scent. Please submit your applications by September 14, 2021 at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Further information. 

 • Open position for post-doctoral or early career researcher in the Centre of Global Studies

  10. 8. 2021

  The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences is offering a position for a post-doctoral or early career researcher in the field of global studies, focusing mainly on Latin America or East Asia. Please submit your applications by September 10, 2021 at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Further information.

 • We have received the european HR AWARD: A prestigious recognition and starting point for further development of high-quality working conditions in science

  22. 7. 2021

  The Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic is a fresh holder of the European certificate HR Excellence in Research Award. For our institution, this represents a recognition that our working environment meets European standards for work in scientific environment.

 • Sylva sylvarum: představujeme nový podcast z podrostu Odolné společnosti

  29. 6. 2021

  Hustý prales myšlenek, nápadů, připomínek a pokusů, to je podcast Sylva sylvarum. Stejně se jmenoval spis anglického filozofa Francisa Bacona z roku 1627, v němž se poprvé objevil pojem resilience v moderně vědeckém smyslu. Jaký je význam slova resilience dnes? Proč mluvíme v posledních letech také o resilienci měst, lidí a celých společností? Pusťte si první díl: Co je resilience?

 • Doctoral study programme in Philosophy

  28. 3. 2021

  Joint doctoral programme of the Institute of Philosophy, of the CAS and the Department of Philosophy and Religious Studies of the Faculty of Arts of the Charles University, enables PhD students to participate in projects of both these institutions, to choose a supervisor from any of them and to do part of their studies at their alma mater and part at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. Application deadline is 30 April 2021. For further information about the programme click HERELeaflet in pdf.


Jan
102a
+420 221 183 243
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
PhDr. Ing. / M.A., Ph.D.
Pozice:Position:
vědecký asistent associate scholar

Just out

  • reflexe-60

   Reflexe 60

   Filosofický časopis Reflexe
  • the-rule-of-the-people-and-the-rule-of-law-in-classical-greek-thought

   The Rule of the People and the Rule of Law in Classical Greek Thought

   Jakub Jinek (ed.)

   Společným jmenovatelem obsažených příspěvků, jež jsou v angličtině, je snaha uchopit vztah mezi vládou lidu a vládou zákona, který tvoří ústřední problém politické filosofie od jejího vzniku v klasické době. Články se věnují původnímu řeckému pochopení zákona a jeho vztahu k demokracii, sofistické problematizaci tohoto vztahu pod heslem opozice fysis – nomos a zejména pak jeho novému pojetí v díle Platóna a Aristotela. Autory příspěvků, které jsou uspořádány chronologicky, jsou přední světoví odborníci na problematiku antického politického myšlení sdružení ve výzkumné síti Collegium Politicum.

    

   Filosofia
  • the-spectres-of-selfhood

   The Spectres of Selfhood

   Jakub Chavalka (ed.)

   Individualismus jako pojem neměl v meziválečném Československu příliš dobré jméno. Přesto již u Masaryka a později třeba Peroutky zaznívá silný apel na úhelný kámen demokracie – osobnost. Záměrem publikace je ukázat, jak se u dnes méně známých, avšak ve své době kulturně a duchovně vlivných myslitelů pojednával problém utváření zdatné individuality a s jakými nesnázemi se u této klíčové otázky potýkali. Žádný z nich (snad kromě Ladislava Klímy) přitom nevyhlašoval individualismus za své filosofické východisko. Bližší pohled na jejich filosofii však poukazuje na souvztažnost „boje o individualitu“ s bojem nově vzniklé republiky za sebeurčení. Koneckonců někteří z nich rozumějí národu či státu jako svébytnému individuu, třebaže hromadnému. Intence autorů bude naplněna, pomohou-li jednotlivé příspěvky k přesnějšímu pochopení toho, jak problém individuality formoval naše vlastní dějiny.

   V angličtině.

   Filosofia
  • filosoficky-casopis-3-2021

   Filosofický časopis 3/2021

   Filosofický časopis se věnuje filosofickým otázkám, které si člověk klade ve vztahu ke světu i k druhým lidem.  V tomto zkoumání je časopis otevřen všem filosofickým směrům.  Koncipován je jako národní akademické periodikum. Hlavními kritérii, jimiž se ve své publikační strategii řídí, jsou odborná kvalita, pluralita a služba filosofické obci.

   Filosofia
  • karl-popper-s-science-and-philosophy

   Karl Popper's Science and Philosophy

   Zuzana Parusniková, David Merritt (eds.)

   Of all philosophers of the 20th century, few built more bridges between academic disciplines than Karl Popper. He contributed to a wide variety of fields in addition to the epistemology and the theory of scientific method for which he is best known. This book illustrates and evaluates the impact, both substantive and methodological, that Popper has had in the natural and mathematical sciences. The topics selected include quantum mechanics, evolutionary biology, cosmology, mathematical logic, statistics, and cognitive science. The approach is multidisciplinary, opening a dialogue across scientific disciplines and between scientists and philosophers.

   Springer
  • aktivni-hranice-v-evrope

   Aktivní hranice v Evropě

   Karel Müller (ed.)

   Kniha, která představuje teoretický koncept aktivní hranice zasazený do obecnějšího rámce evropeizačních procesů, shrnuje závěry z výzkumu dvou trojzemních euroregionů (Nisa a Šumava) z let 2017–2019. Jeho součástí bylo reprezentativní dotazníkové (online) šetření mezi starosty a starostkami příhraničních obcí a 50 polostrukturovaných rozhovorů s aktéry přeshraniční spolupráce. Koncept aktivní hranice je zde pojímán jako kulturní veřejný statek, který vytváří příznivé předpoklady k veřejnému učení, sociální integraci a překonávání předsudků i historických křivd.

   Filosofia
  • posledni-prednasky-na-college-de-france-1968-a-1969

   Poslední přednášky na Collège de France, 1968 a 1969

   Benveniste Émile/překlad Tomáš Koblížek

   V roce 1969 přednášel francouzský lingvista Émile Benveniste na College de France naposledy. Na začátku zimního semestru onemocněl tak těžce, že se nemohl dál věnovat ani teorii řeči a základům teorie písma, na nichž v té době pracoval, ani své pedagogické práci. Jeho poznámky k poslednímu kurzu, doplněné a upřesněné díky dochovaným zápiskům studentů, tvoří hlavní část této posmrtně vydané knihy. Ve své teorii řeči Benveniste proti sobě klade obecné významy slov, jež sdílíme jako mluvčí nějakého jazyka, a jedinečný smysl výpovědi, který vždy vzniká přetavením těchto obecných významů v rámci konkrétní mluvní situace. Autorova teorie písma se opírá o jeho výzkum rozmanitých systémů psaní, jak se ustavily v odlišných kulturách. Benveniste tvrdí, že písmo původně odkazovalo přímo k věcem a že v zápis mluvy se proměnilo až poté, co vynálezci písma začali v živé mluvě rozlišovat opakující se prvky jazyka.
   Benvenistovy přednášky představují důležitý pramen pro lingvisty, sémiology, filozofy jazyka i literární vědce, ovšem díky autorovu průzračnému stylu jsou snadno dostupné i čtenářům, kteří nejsou v uvedených oborech zběhlí.

   Text Posledních přednášek doplňuje úvodní studie Tzvetana Todorova a doslov Julie Kristevy.


   Přeložil Tomáš Koblížek

   Academia
  • politika-jednoty-ve-svete-promen

   Politika jednoty ve světě proměn

   Joseph G. Feinberg, Michael Hauser, Jakub Ort

   V současném světě dochází ke změně pohledu na liberální demokracii. Přestává platit obecná politická a kulturní shoda na tom, že liberální demokracie představuje završení dějin, že společenská individualizace je tím nejlepším a nezrušitelným principem, kdežto kolektivní identity jsou věcí minulosti. Liberální společnost, dosud oslavující postmoderní mnohost a jinakost, se proměňuje ve společnost roztříštěnou do uzavřených komunit, v níž se vytrácí jednotící ideál občanství a lidských práv. Kniha nabízí analýzu vznikajících nových forem politického a myšlenkového sjednocování, tak jak se projevují v současných teoriích lidu, v myšlení teologického hnutí „radikální ortodoxie“ a v populistických hnutích. 

   Filosofia