upcoming events

«  June 2024  »
MoTuWeThFrSaSu
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

News

 • Mark Coeckelbergh on the AI Act: It's a good start, but it has its drawbacks

  27. 6. 2024

  Mark Coeckelbergh from the Centre for Environmental and Technological Ethics - Prague (CETE-P) at our Institute of Philosophy is one of the members of the expert group that participated in the preparation of the so-called AI Act. It is the first ever comprehensive set of laws in the world from the European Union regulating the use of artificial intelligence. He described how the regulation came about in an interview with Forbes magazine. Mark Coeckelbergh also spoke about the ethical, political and legislative aspects of the AI Act at a recent workshop organized by the Centre for Environmental and Technological Ethics - Prague (CETE-P) in cooperation with the consulting firm PricewaterhouseCoopers. You can read about the workshop HERE.

 • Nikdo se nedozví, kdo jsi

  26. 6. 2024

  Úvahu z filosofických pozic v souvislosti s cenzurou, která začíná dopadat na některá slovenská média, přináší na Českém rozhlasu Vltava Tomáš Koblížek. 

 • CETE-P Vacancy: Postdoctoral Researcher in Environmental Ethics

  25. 6. 2024

  The Center for Environmental and Technology Ethics - Prague (CETE-P) – funded by the EU Horizon Europe programme ERA Chairs and based at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences – is seeking to appoint a Postdoctoral Researcher to a research-only position in environmental ethics (broadly considered), with a preference for a person who can combine environmental philosophy with philosophy of technology. Please deliver the application with attachments via email by 26 August 2024, 23:59 CEST to Petra Zakostelecka at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Detailed informationDownload version

 • CETE-P Vacancy: PhD Level Researcher in environmental ethics

  20. 6. 2024

  CETE-P – a newly created research center based at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, established in collaboration with the ERA Chair Holder prof. Mark Coeckelbergh, and funded by the European Union – is seeking to appoint a PhD Level Researcher with focus on environmental ethics (broadly considered). Please deliver the application with attachments via email by 5 July 2024 (11:59pm) at the latest to Petr Urban at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Detailed information| Download version

 • The discoverer of key cells for immunity is heading to Prague. He will support the discussion between immunologists and philosophers

  18. 6. 2024

  Professor Shimon Sakaguchi, a legend in contemporary immunology and the discoverer of a special type of white blood cells, will be a guest at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague. He will contribute to the ongoing international discussion that places immunology in a new light and highlights philosophical approaches to science. During his visit, he will give a public lecture, participate in a workshop with Czech scientists, and meet with students. In Prague, he will also receive the Garnet Immunoglobulin: the highest award given by the Czech Immunological Society. More


Zuzana
325a
+420 234 612 306
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
PhDr.
Pozice:Position:
vedoucí vědecký pracovník senior scholar

Just out

  • opera-omnia-26-ii

   Opera omnia 26/II

   Jan Amos Komenský

   Druhý svazek kritické edice Komenského korespondence zahrnuje relativně krátké období od začátku roku 1639 do poloviny roku 1641, tedy do jeho odjezdu do Londýna (září 1641). Komenský v této době korespondenčně komunikoval mj. se svými přáteli S. Hartlibem a J. Hübnerem (Londýn), s významným slezským básníkem M. Opitzem (Gdańsk), s francouzským filozofem a matematikem M. Mersennem (Paříž), důležitá je i korespondence s bratrským patronem B. Leszczyńským nebo teologicky zajímavá výměna listů s D. Stolciem (Štolcem). Svazek obsahuje celkem 35 listů, kromě vlastní edice dopisů také textově kritický aparát a věcné komentáře, regesty jednotlivých dopisů, bibliografický soupis, obrazové přílohy a rejstříky osob, prací a geografických názvů. Svazek připravili pracovníci Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR Vojtěch Balík, Markéta Klosová, Lenka Řezníková, Marcela Slavíková, Martin Steiner, Lucie Storchová, Kateřina Šolcová, Vladimír Urbánek a externí spolupracovník Václav Bok.

   Academia
  • pojednani-o-toleranci

   Pojednání o toleranci

   Voltaire (přel. Petr Horák, úprava Hana Fořtová)

   Vznik Pojednání o toleranci byl podnícen procesem s Jeanem Calasem, francouzským protestantským obchodníkem, který byl obviněn z vraždy svého syna, aby zabránil jeho údajnému přestupu ke katolictví. Soudní spor a následná Calasova poprava vyvolávaly ve společnosti značné emoce. Voltaire ve svém textu, který vyšel o rok později, v roce 1763, vybízí k náboženské toleranci a obrací se proti fanatismu a pověrám. Podporuje odluku církve od  státu a volá po zachování neutrality státu ve věcech víry. Jeho pojednání klade důraz na význam rozumu a svobody mysli při řešení sporných otázek.

   Oikoymenh/FLÚ AV ČR
  • o-pomeru-vytvarnych-umeni-k-prirode

   O poměru výtvarných umění k přírodě

   Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (přel. Martin Z. Pokorný)

   Schelling se filosofií umění zabýval systematicky od roku 1800. Přednáška Vztah výtvarných umění k přírodě (1807) představuje jeho poslední dílo věnované výslovně tomuto tématu. Jedná se o veřejnou přednášku pro širší vzdělané publikum, v níž neformuluje čistě filosofické argumenty, ale odvolává se na soudobou diskusi o podstatě krásy (Winckelmann, Hamann, Goethe, Mengs apod.). Zůstává zde však snaha ukázat, v jakém smyslu je příroda živá a produktivní, v jakém smyslu je zobrazením světa idejí a jak chápat úkol umění napodobovat přírodu, resp. v čem spočívají specifika zobrazování idejí v umění.

   Oikoymenh/FLÚ AV ČR
  • kontradikce-1-2023

   Kontradikce 1/2023

   Michael Polák, Ondřej Slačálek (eds.)

   Dvojjazyčná ročenka nazvaná Kontradikce / Contradictions je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické" situaci v dalších částech světa. Nyní vychází její české a anglické číslo poprvé ve dvou oddělených svazcích.

   Česky psané první číslo sedmého ročníku s hlavním tématem „anarchistické impulzy“ obsahuje původní studie Arnošta Nováka o anarchismu a nerůstu, Veroniky Korjaginy a Terezy Reichelové o využití Maxe Stirnera pro současnou teorii poznání a Dagmar Moravčíkové o možnostech Rancièrova zpochybnění autority učitele v hudebním vzdělávání. V čísle dále najdete prezentaci různých pramenů k dějinám českého anarchosyndikalismu s komentářem Michaela Poláka a výběr překladů poskytující vhled do současných politických a teoretických debat anarchistů v Bělorusku, na Ukrajině a v Rusku. Slovník pojmů je pojatý jako fórum esejů Ondřeje Slačálka, Michaela Poláka, Ivany Veselské, Kristýny Trochtové a Arnošta Nováka k tématu přímé akce. Součástí čísla je rovněž rozsáhlá recenzní studie o sebraných spisech Jiřího Weila a další recenze.

   Filosofia
  • contradictions-2-2023

   Contradictions 2/2023

   Grzegorz Piotrowski, Ondřej Slačálek (eds.)

   Dvojjazyčná ročenka nazvaná Kontradikce / Contradictions je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické" situaci v dalších částech světa. Nyní vychází její české a anglické číslo poprvé ve dvou oddělených svazcích.

   Anglické číslo Kontradikcí se zaměřuje na zkušenosti různých podob anarchismu ve střední a východní Evropě. Číslo obsahuje čtyři studie: článek Adriana Tătărana o historii rumunského anarchismu, studie Eszter Balázs o maďarském avantgardním umělci Lajosu Kassákovi a jeho vztahu k anarchismu, text Miroslava Michely o kořenech slovenského anarchismu na počátku 90. let 20. století a analýzu Gleba Korana, která se věnuje běloruskému anarchistickému časopisu Navinki na přelomu 90. let a počátku nového tisíciletí. Číslo dále obsahuje esej Grega Piotrowského, který uvádí zkušenosti polského anarchismu v 80. a 90. letech 20. století do kontextu proměn evropského anarchismu po druhé světové válce a esej Ondřeje Slačálka, který se věnuje regionálním rozdílům v dějinách anarchismů střední a východní Evropy. Rozhovor s Iavorem Tarinskim zachycuje příběh bulharského anarchismu a jeho účasti na odporu proti Osmanské říši, monarchistické autoritářské vládě a stalinismu. Číslo představuje také dvě významné osobnosti českého a polského anarchismu první poloviny 20. století: českou anarchofeministku Luisu Landovou-Štychovou prostřednictvím jejího eseje o manželství, rodině a volné lásce a polskou stoupenkyni družstevního socialismu a anarchismu Marii Orsetti skrze její text o teorii nadhodnoty. Důležitou součástí čísla je také fórum o anarchismu a ruské invazi na Ukrajině s účastí jak jednotlivých anarchistických myslitelů (Maria Rachmaninova, Zosia Brom, Wayne Price, Ratibor Trivurac, Volodymyr Iščenko a další) tak i celých anarchistických uskupení. Součástí čísla jsou také recenzní eseje a nekrolog Nicolase Trifona.

   Filosofia
  • plato-s-gorgias-speech-soul-and-politics

   Plato’s Gorgias: Speech, Soul and Politics

   David Machek, Vladimír Mikeš (eds.)

   In the Gorgias Plato offers a synthesis of what he thinks about the bitter conflict between philosophical and non-philosophical approaches to one’s responsibilities in private and public life. This book contributes to a deeper understanding of this historically and conceptually rich canvas by shedding light on its main topics: speech in its philosophical and non-philosophical forms, psychology in relation to virtuous life, and politics which charges the two former topics with high stakes that call for personal choices.

   Brill
https://lekarnapodstrani.com/