underlineallarticles

Centre for Classical Studies

head

PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc.

deputy head

PhDr. Zuzana Silagiová

scientific secretary

Mgr. Jakub Čechvala, Ph.D.

The Centre for Classical Studies focuses on the study of selected aspects of Greco-Roman antiquity in all its thematic range (literature, history, languages, theatre, art history), and of the classical heritage in later times (early Christianity, Middle Ages, early modern period), with special reference to the classical reception in the Czech Lands.

At the moment, the researchers at the Centre are grouped into four teams:

The Department of Classics and Classical Reception is engaged in the study of ancient culture and its reception in later periods. Classical antiquity is also studied as an idea which was imbued with various meanings with regard to contemporaneous needs and which served to express important contemporary topics. Team Projects: Greek Tragedy; Seneca and the Issues of Translation

The Department of Biblical Studies focuses on the study of historical, philological, philosophical and theological questions concerning the Bible and its impact on the European culture. Three main areas of the research are: The Bible and Hellenistic Antiquity; The Bible and early Christian literature; The Bible in the Czech lands. Current Projects: The Transmission and Transformation of Ideas: Hellenism, Early Judaism, and Early Christianity (2019-2021; CSF grant no. 19-02741S)

The Department of Medieval Lexicography, its main task is the creation of the Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands, which registers and explains Medieval Latin vocabulary used in Czech lands since the beginnings of Latin literature in this area to 1500 CE. The work on the Dictionary is the basis for other research outputs of the department: lexicographic studies, translations and editions. Long-term Projects: Latinitatis medii aevi lexicon bohemorum – The Dictionary of Medieval Latin in the Czech Lands

The Department of Neo-Latin Studies focuses on the research of Latin culture, especially learning and literature, of early modern era, in the context of multilingual literary and book output of Czech provenance and Central-European learning. This results in critical editions, analyses and interpretations of Neo-Latin works in the widest spectrum of genres. The department further concentrates on registering and digital processing of literary works of Czech provenance. Current Projects: research of Latin literary output in the Czech lands from the 16th century to the beginning of the 19th century.

The Centre for Classical Studies has existed for more than sixty years. It was established under the name of the Centre for Greek, Roman and Latin Studies on 1st January 1953 as a department of the Czechoslovak Academy of Sciences, with its research scope covering classical philology, ancient history, Medieval Latin studies and studies of humanism. In 1990, it was renamed the Institute for Classical Studies and its research was refocused to concentrate on Latin literature and its influence on Czech culture and scholarship from the beginnings of Czech statehood till the end of the 18th century. At the beginning of 2004, following the structural optimisation of institutes dealing with humanities in the Czech Academy of Sciences, the Institute became a part of the Institute of Philosophy of the CAS and it returned to the traditional name of the Centre for Classical Studies.


KKS03

Selected publications from 2015–2019

2019

Eliška Poláčková, Verbum caro factum est. Performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy, Praha: Filosofia, 2019.

Jakub Čechvala (ed.), Fragmenty řeckých tragiků v překladech a Studiích Zdeňka K. Vysokého, Praha: Filosofia, 2019.

Franek, Juraj. The Reception of Socrates in Tertullian. In: Moore, Ch., ed. Brill's Companion to the Reception of Socrates. Leiden: Brill, 2019, s. 435-452. Brill’s companion to classical reception, 18.

2018

Zuzana Silagiová – Julie Černá – Hana Florianová – Pavel Nývlt – Hana Šedinová – Kateřina Vršecká. Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích I (A–C), druhé, opravené vydání, Turnhout: Brepols 2018 (součást Database of Latin Dictionaries).

Čechvala, Jakub, Poláčková, Eliška (eds.). Vymyšlená Ihaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018, 403 s.

Förster, Josef (ed.). Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem. Praha: Scriptorium, 2018, 144 s.

Fialová, Radka. Justin Mučedník a jeho Bible. Praha: Vyšehrad, 2018. 232 s.

Kitzler, Petr. Duše a tělo u Tertulliana: dvě studie k Tertullianově antropologii. Praha: Filosofický ústav AV ČR: OIKOYMENH, 2018. 123 s.

2017

Bažant, Jan. Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška. Praha: Academia, 2017. 509 s.

Dus, Jan A. První list Petrův. Praha: Česká biblická společnost, 2017. 308 s. Český ekumenický komentář k Novému zákonu, 18.

Kocánová, Barbora. The Sublunary Phaenomena as a Subject of Medieval Academic Discussion. Meteorology and the Prague University Disputationes de Quolibet. Early Science and Medicine, 2017, roč. 22, č. 1, s. 72–102.

Čadková, Daniela. Classical Antiquity in Czech Literature between the National Revival and the Avant-Garde. A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017, s. 121–132.

Förster, Josef – Matl, Jiří – Pelc, Vojtěch – Petrbok, Václav – Podavka, Ondřej – Polakovič, Daniel – Pumprla, Václav – Svatoš, Martin – Smyčka, Václav – Žůrek, Jiří – Hádek, Karel (eds.). Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 3., E–F. Praha: Filosofia, 2017. 243 s.

Šedinová, Hana. „Incendula“ or „monedula“? An Enigmatic Bird Name in Medieval Latin-Written Sources. Archivum Latinitatis Medii Aevi, 2016, s. 89–109.

Vaculínová, Marta. Exhortatory poems against the Turks in the Latin poetry of the Czech Lands. In Thomas, D. – Chesworth, J. (ed.). Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 9. Western and Southern Europe (1600–1700) Leiden: Brill, 2017, s. 1008–1019. Christian-Muslim Relations. A Biblio‑ graphical History, 31.

2016

Silagiová, Zuzana, Černá, Julie, Florianová, Hana, Kocánová, Barbora, Martínková, Dana, Nývlt, Pavel, Šedinová, Hana, Vršecká, Kateřina. Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích: díl 23. Praha: Koniasch Latin Press, 2016. 104 s. ISBN 978–80–87773–40–6.

Bažant, Jan, Čadková, Daniela, Čechvala, Jakub, Konývková, Tereza, Novotný, Matěj, Poláčková, Eliška, Stehlíková, Eva. Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016. 455 s.

Desenská Ciglerová, Jana, Förster, Josef, Kvapil, J., Matl, Jiří, Petrbok, Václav, Podavka, Ondřej, Polakovič, Daniel, Pumprla, Václav, Svatoš, Martin, Žůrek, Jiří, Hádek, Karel (eds.). Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 1, A-B. 1. Praha: Filosofia, 2016. 497 s. ISBN 978–80–7007–448–0.

Dus, Jan A. Papers or Principles? Ignatius of Antioch on the Authority of the Old Testament. In Dušek, J., Roskovec, J. (eds.). The process of authority: the dynamics in transmission and reception of canonical texts. Berlin: De Gruyter, 2016, s. 151–163. Deuterocanonical and cognate literature studies, 27. ISBN 978–3-11–037694–4.

Dus, Jan A. Die Apostolischen Väter. In Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder, 2016, s. 174–188. Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3, Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre. Faszikel 5a 1. Teil.

Kitzler, Petr. Tertullian. In Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder, 2016, s. 265–281. Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3, Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre. Faszikel 5a 1. Teil.

2015

Förster, J. – Podavka, O. – Svatoš, M. (eds.), Historia litteraria v českých zemích od 17. do 19. století, Praha: Filosofia 2015, 360 s. ISBN 978-80-7007-444-2.

Kitzler, P., From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Berlin – Boston: Walter de Gruyter 2015 (Arbeiten zur Kirchengeschichte, 127), XIV + 159 s. ISBN 978-3-11-041942-9.

Kitzler, P., Tertullian’s Concept of the Soul and His Corporealistic Ontology. In: J. Lagouanère – S. Fialon (eds.), Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d’Afrique. Turnhout: Brepols (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 70) 2015, s. 43–62. ISBN 978-2-503-55578-2.

Silagiová, Z. – Šmahel, F. (eds.), Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis. Turnhout: Brepols, 2015. 290 s. – (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 271). ISBN 978-2-503-55485-3.