underlineallarticles

Archiv projektů

Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300

Řešitel:Investigator:Petr Sommer, Dušan Foltýn, Jan Kremer, Pavlína Mašková, Josef Žemlička
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo kultury
Program:Programme:Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Trvání:Duration:2011-2015

Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Projekty na podporu excelence v základním výzkumu
Trvání:Duration:2012-2018

Logické základy sémantiky

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2012

Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia

Řešitel:Investigator:RNDr. Ondrej Majer, CSc.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Manželství, rodina a domácnost ve středověké filosofii: Studie a edice komentáře Bartoloměje z Brugg k pseudo-aristotelským Ekonomikám

Řešitel:Investigator:Dr. Phil. Pavel Blažek
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2012

Metafyzické systémy v theologickém díle Maria Victorina a jejich zdroje

Řešitel:Investigator:Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2014-2017

Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace

Řešitel:Investigator:Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2014-2017

NANOPINION - Monitoring Public Opinion on Nanotechnology in Europe

Řešitel:Investigator:Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Trvání:Duration:2012-2014

Netělesné entity ve stoicismu

Řešitel:Investigator:Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2014-2017

Od logického objektivismu k reismu: Bolzano a Brentanova škola

Řešitel:Investigator:Robin Rollinger, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2015-2017

Podkategorie