underlineallarticles

Archiv projektů

Od sdílení evidence ke skupinové znalosti

Řešitel:Investigator:Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
Spoluřešitel:Co-Investigator:RNDr. Ondrej Majer, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GC – Mezinárodní projekty  (2007–2030)
Trvání:Duration:2016–2018

Performativita ve filosofii: kontexty, metody, důsledky

Řešitel:Investigator:Mgr. RNDR. Alice Koubová, Ph.D, Ph.D
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorský grant
Trvání:Duration:2016-2018

Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622)

Řešitel:Investigator:PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2012-2015

Polemika o kalich na basilejském koncilu 1432-1433

Řešitel:Investigator:Mgr. Dušan Coufal, Th.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Povaha normativity - ontologie, sémantika, logika

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2013-2017

Překonání subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování

Řešitel:Investigator:Mgr. Jan Frei, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2015

ResAGorA - Responsible Research and Innovation in a Distributed Anticipatory Governance Frame

Řešitel:Investigator:Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Trvání:Duration:2013-2015

Sémantické paradoxy mezi první a druhou scholastikou

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Postdoktorandské granty
Trvání:Duration:2013-2015

Slovník středověké latiny v českých zemích - Latinitatis medii aevi Lexikon Bohemorum

Řešitel:Investigator:PhDr. Zuzana Silagiová
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program:Programme:COST CZ
Trvání:Duration:2013-2015

Podkategorie