Archiv aktualit

AITHÉR. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice

aither-casopis-pro-studium-recke-a-latinske-filosoficke-tradice

AITHÉR. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice

Recenzovaný elektronický časopis vznikl při Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie Filosofického ústavu. Je zaměřen na pěstování evropské filosofické tradice od řecké antické filosofie přes latinskou antiku, latinský středověk až po latinskou renesanci a raný novověk.

Redakce

šéfredaktor: Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.
redaktor: Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
technický redaktor: Mgr. Jakub Ráliš

Kontakt

Katedra filosofie FF UPOL, Křížkovského 12, 77900, Olomouc
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organon F

organon-f

Organon F

Analyticky orientovaný filosofický časopis, ve kterém se kromě prací z oblasti ontologie, teorie poznání, filozofie jazyka, filozofie mysli a analytické teorie činnosti uveřejňují příspěvky věnované filosofickým problémům matematiky, logiky, přírodních i společenských věd, a příležitostně také analytické práce z oblasti sémiotiky, etiky, estetiky, sociální filosofie, z dějin filosofie a logiky. V menší míře jsou zastoupeny technické, ale filosoficky zajímavé články z filosofické logiky a metodologie věd.

 • Spoluvydavatel: Filosofický ústav Slovenskej akadémie viéd
 • Vychází 4x ročně
 • Evidován v databázích Arts&Humanities Citation Index, Current Contents/Arts&Humanities, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Scopus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Philosopher's Index
 • Archiv čísel

Redakce

šéfredaktor: Marián ZOUHAR
zástupce šéfredaktora: Tomáš MARVAN
výkonný redaktor: Lukáš Bielik

Kontakt

Klemensova 19, 813 64 Bratislava
tel.:(+4212) 5292 1215
fax: (+4212) 5292 1215
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

EIRENE. STUDIA GRAECA ET LATINA

eirene-studia-graeca-et-latina

EIRENE. STUDIA GRAECA ET LATINA

Mezinárodní, cizojazyčný vědecký časopis pro klasická studia, klasickou tradici a recepci antiky založený roku 1960.

 • V angličtině, němčině, francouzštině a italštině
 • Vychází 1x ročně (jedno dvojčíslo)
 • Evidován v databázích L'année philologique; The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH); Ebsco; European Reference Index for Humanities (ERIH); Modern Language Association International Bibliography; Scopus; Ulrich's Periodical Directory; Web of Science
 • Podrobnější informace včetně obsahů všech čísel a pokynů pro autory na webových stránkách.

Redakce

šéfredaktor: PhDr. Petr Kitzler, Ph.D.
výkonný redaktor: Mgr. Jakub Čechvala, Ph.D.

Kontakt

Eirene
Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i.
Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel. : (+420) 234 612 330
fax: (+420) 222 828 305
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Listy filologické (FOLIA PHILOLOGICA)

listy-filologicke-folia-philologica

Listy filologické (FOLIA PHILOLOGICA)

Časopis pro klasická, středověká a neo-latinská studia, založený r. 1874. Obsahem jsou klasická studia a tradice středověké a raněnovověké střední Evropy (lingvistika, kulturní historie, filosofie atd.), bádání o historii českého jazyka a literatury.

 • Vychází 2x ročně
 • Evidován v databázích: Academic Search Complete (EBSCO); L´Année Philologique; Arts and Humanities Citation Index (Thomson Reuters); Arts and Humanities Search (Thomson Reuters); BHA Bibliography of the History of Art; CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities); Current Abstracts (EBSCO); Dietrich´s Index Philosophicus; ERIH (European Reference Index for the Humanities); Historical Abstracts (EBSCO); Humanities International Complete (EBSCO); Humanities International Index (EBSCO); IBZ (International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences); IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences); JSTOR; Linguistics Abstracts; MLA International Bibliography; Numismatic Literature; Russian Academy of Sciences Bibliographies; SCOPUS (Elsevier); TOC Premier (EBSCO); Ulrich´s Periodical Directory; Web of Science (Thomson Reuters)
 • Podrobnější informace včetně vybraných plných textů a pokynů pro autory na webových stránkách, plné texty jsou zveřejňovány rovněž v databázi JSTOR.

Redakce

šéfredaktor: PhDr. Martin Svatoš, CSc.
výkonný redaktor: Mgr. Matěj Novotný

Kontakt

Listy filologické
Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i.
Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel. : (+420) 234 612 323
fax: (+420) 222 828 305
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Acta Comeniana

acta-comeniana

Acta Comeniana

International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History
Mezinárodní vědecká revue pro komeniologické bádání, dějiny myšlení a intelektuální dějiny raného novověku. Navazuje na periodikum Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského založené roku 1910. Publikuje studie, materiálové příspěvky a recenze k širokému spektru témat včetně dějin filosofie, idejí, vědy, literatury a náboženských dějin 16.-18. století.

 • V angličtině, němčině a francouzštině
 • Vychází 1x za rok
 • Evidován v databázích ERIH (European Reference Index for the Humanities) a SCOPUS (Elsevier)
 • Archiv obsahů

Redakce

šéfredaktor: PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
redaktoři: PhDr. Marta Bečková, CSc.; PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

Kontakt

Jilská 1, 110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 311
fax: (+420)222 220 108
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Etika sociálních konfliktů

etika-socialnich-konfliktu

Etika sociálních konfliktů

Marek Hrubec a kol.
Filosofia

Acta Comeniana 25

acta-comeniana-25

Acta Comeniana 25

Vladimír Urbánek, Lucie Storchová, Marta Bečková (edd.)
Filosofia

Nalezení střední cesty

nalezeni-stredni-cesty

Nalezení střední cesty

Zdeněk V. David
Filosofia

Intelektuál ve veřejném prostoru

intelektual-ve-verejnem-prostoru

Intelektuál ve veřejném prostoru

Petr Hlaváček (ed.)
Academia