Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

Rada FLÚ AV ČR vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště. Předpokládané funkční období: od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2023. Přihlášky obsahující strukturovaný životopis, doklady o dosaženém vzdělání, přehled dosavadní praxe, seznam hlavních vědeckých prací, koncepci řízení pracoviště a další přílohy musí být doručeny do sekretariátu FLÚ AV ČR nejpozději do pondělí 30. dubna 2018 do 15 hodin. Veškeré další informace včetně kontaktních údajů naleznete ZDE

Rada FLÚ AV ČR vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště. Předpokládané funkční období: od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2023. Přihlášky obsahující strukturovaný životopis, doklady o dosaženém vzdělání, přehled dosavadní praxe, seznam hlavních vědeckých prací, koncepci řízení pracoviště a další přílohy musí být doručeny do sekretariátu FLÚ AV ČR nejpozději do pondělí 30. dubna 2018 do 15 hodin. Veškeré další informace včetně kontaktních údajů naleznete ZDE