Minulé akce

17. 11. 2017
16.00
Přednáška

Punks v. Zombies: Evald Ilyenkov and the Battle for Soviet Philosophy

David Bakhurst
prof. David Bakhurst (Queen‘s University at Kingston)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie v rámci programu Strategie AV21

Read more...

16. 11. 2017
10.00
Seminář

Lokální domy v síti globálních toků

Radan Haluzík
Radan Haluzík
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

15. 11. 2017
14.00
Přednáška

Česká literatura pozdního humanismu

Jan Malura
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D., FF OU
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...

14. 11.
15. 11. 2017
Konference

Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství?

Informační centrum OSN, Železná 24 a AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Centrum globálních studií FLÚ AV ČR, Oddělení Sociologie politiky SOÚ AV ČR a Informační centrum OSN v ČR

Read more...

14. 11.
15. 11. 2017
Konference

1968–1989: Paris – Prague

Francouzský institut v  Praze, Štěpánská 35, Praha 1

Keynote speakers: Jacques Rancière, James Krapfl
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR


Read more...

9. 11. 2017
Seminář

Antické teorie predikace

Matyáš Havrda, Ansten Klev
Matyáš Havrda, Ansten Klev
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

9. 11. 2017
10.00
Seminář

Kanonické narativy v sociálních vědách

Václav Bělohradský
Václav Bělohradský
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

8. 11. 2017
18.00
Přednáška

Philipp Melanchthon: Mezi humanismem a reformací

Pavel Roubík
Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Lutherova společnost a Collegium Europaeum

Read more...

7. 11.
8. 11. 2017
Konference

Patočka v dialogu

Zámek Pardubice, Sál Mázhaus

Pořádají katedra filosofie FF UPCE a Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR

Read more...

7. 11. 2017
14.00
Přednáška

Evolutionary Argument against Theism

Konrad Talmont-Kaminski
Konrad Talmont-Kaminski (University of Bialystok)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...