Minulé Konference a workshopy

15. 6. 2016
9.00
Konference

Ideology after the End of Ideologies

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Mezinárodní konferenci pořádá Princeton University, Oddělení pro studium moderní české filosofie a Oddělení současné kontinentální filosofie. Hlavním řečníkem je Étienne Balibar.

Read more...

14. 6.
15. 6. 2016
Konference

Transformation, degradation, disappearance of scientific objects

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR

Read more...

26. 5. 2016
15.00
Konference

Milovat kočky, jíst krávy: etika a práva zvířat

Akademie věd ČR, Národní 3, sál. č. 206

Pořádají Ústav státu a práva AV ČR a Filosofický ústav AV ČR

Read more...

24. 5. 2016
Sympozium

Jeroným Pražský - první český filosof?

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Collegium Europaeum při FF UK a FLÚ AV ČR a Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

20. 5. 2016
10.00
Workshop

Dílo Charlotte Brontë

Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 2, m. 429

Spolupořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

18. 5.
22. 5. 2016
Konference

Philosophy and Social Science

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

24. ročník pořádají Centrum globálních studií a Oddělení morální a politické filosofie AV ČR

Read more...

17. 5. 2016
10.30
Sympozium

Hidden Rhytms of Social Life

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádají Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR a CEFRES

Read more...

13. 5.
14. 5. 2016
Konference

Ethics and Politics. China vs. the West

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Organized by the Central European Institute of Philosophy (Faculty of Humanities, Charles University Prague) and the Institute of Philosophy at the Academy of Sciences of the Czech Republic in cooperation with The International Association of the Comparative Study of China and the West (IACSCW)

Read more...

9. 5. 2016
13.00
Kolokvium

Důkaz v Aristotelově zoologii

Hynek Bartoš
Doc. Hynek Bartoš, Ph.D., FHS UK
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

6. 5. 2016
9.00
Kolokvium

Aristotelés a příčiny

AKC, Husova 4a, Praha 1

Kolokvium pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu

Read more...