Minulé Konference a workshopy

13. 5.
14. 5. 2016
Konference

Ethics and Politics. China vs. the West

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Organized by the Central European Institute of Philosophy (Faculty of Humanities, Charles University Prague) and the Institute of Philosophy at the Academy of Sciences of the Czech Republic in cooperation with The International Association of the Comparative Study of China and the West (IACSCW)

Read more...

9. 5. 2016
13.00
Kolokvium

Důkaz v Aristotelově zoologii

Hynek Bartoš
Doc. Hynek Bartoš, Ph.D., FHS UK
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

6. 5. 2016
9.00
Kolokvium

Aristotelés a příčiny

AKC, Husova 4a, Praha 1

Kolokvium pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu

Read more...

14. 4. 2016
14.00
Workshop

Wycliffite and Hussite Methodologies: Research Perspectives

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Centrum medievistických studií

Read more...

11. 4. 2016
13,00
Kolokvium

Stoický pojem fantasia techniké a stoická teorie jednání

David Machek
David Machek, Ph.D., Universität Bern
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

11. 4.
13. 4. 2016
Konference

Chaos and Form: Echoes of Beckett in Literature, Theatre and the Arts

The XIth Prague Interpretation Colloqium
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení analytické filosofie

Read more...

7. 4.
9. 4. 2016
Konference

Artistic research: Is there some method?

Akademie múzických umění, Praha

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

2. 4. 2016
10.00
Konference

3e ATELIER LACAN à PRAGUE

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

31. 3.
1. 4. 2016
Kolokvium

Philosophie, Geschichte, Politik. Europa und die Sorge für die Seele

CTS, Husova 4, Praha 1

Česko-rakouské kolokvium pořádá Archiv Jana Patočky

Read more...

18. 3. 2016
16.30
Kolokvium

Druzí v Hovorech k sobě Marka Aurelia

Edita Wolf
Mgr. Edita Wolf, FF UK, CEFRES
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...