Minulé Konference a workshopy

21. 11. 2016
9.00
Workshop

Virtuální versus skutečný veřejný prostor – aktuální otázky

AKC, Husova 4a, Praha 1

2. workshop projektu Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu
Workshop se koná v rámci Strategie AV 21

Read more...

18. 11. 2016
9.30
Konference

X. Platónské symposium

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádají Česká platónská společnost, Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Filosofický ústav AV ČR

Read more...

7. 11.
9. 11. 2016
Konference

Globální konflikty a lokální souvislosti

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Centrum globálních studií FLÚ AV ČR

Read more...

2. 11.
4. 11. 2016
Konference

Why Rules Matter

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Workshop on Topics Addressed in J. Peregrin's Recent Book on Inferentialism
Pořádá Oddělení logiky

Read more...

2. 11.
4. 11. 2016
Konference

Life and Environment in the Philosophy of Jan Patočka

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

31. 10.
1. 11. 2016
Workshop

Classical and Contemporary Concepts of Mind

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

13. 10.
14. 10. 2016
Konference

H. Conrad-Martius und die Idee der Natur in der frühen Phänomenologie

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

12. 10.
13. 10. 2016
Konference

Fines – Limes – Termini

Muzeum Jana Amose Komenského, Přemysla Otakara II. 37, Uherský Brod

Pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku a Muzeum Jana Amose Komenského

Read more...

7. 10. 2016
15.30
Kolokvium

Zdroj pohybu v De caelo I-II: mezi fyzikou a metafyzikou

Karel Thein
prof. Karel Thein, Ph.D., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR, ÚFaR FF UK
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

29. 9.
30. 9. 2016
Konference

U mosta slúžiti

Refektář dominikánského kláštera, Jilská 7a, Praha 1

Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů - dominikánů
Pořádají Česká dominikánská provincie a Centrum medievistických studí

Read more...