Minulé Konference a workshopy

12. 10.
13. 10. 2016
Konference

Fines – Limes – Termini

Muzeum Jana Amose Komenského, Přemysla Otakara II. 37, Uherský Brod

Pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku a Muzeum Jana Amose Komenského

Read more...

7. 10. 2016
15.30
Kolokvium

Zdroj pohybu v De caelo I-II: mezi fyzikou a metafyzikou

Karel Thein
prof. Karel Thein, Ph.D., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR, ÚFaR FF UK
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

29. 9.
30. 9. 2016
Konference

U mosta slúžiti

Refektář dominikánského kláštera, Jilská 7a, Praha 1

Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů - dominikánů
Pořádají Česká dominikánská provincie a Centrum medievistických studí

Read more...

26. 9.
27. 9. 2016
13.30
Workshop

Optimální vývoj a zdařilý život: osobnostní a sociální předpoklady II

AKC,Husova 4a, Praha 1

Mezioborový workshop v rámci projektu Strategie AV21 „Role komunikace a sociální interakce ve vývoji osobnosti"

Read more...

14. 9.
16. 9. 2016
Konference

XX. slovensko-české sympozium o analytické filosofii

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

5. 9. 2016
Symposium

What does the word materialism mean today?

AKC, Husova 4a, Praha 1

International Symposium on Alan Badiou, Materialism, and Dialectics
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

31. 8.
3. 9. 2016
Konference

Hume’s Science of Human Nature: Perspectives of Interpretation

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

Read more...

14. 7.
16. 7. 2016
Konference

5th Colloquium on the Modalities of the Good

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Read more...

30. 6.
1. 7. 2016
Konference

Ernst Mach Workshop 2016

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

24. 6.
26. 6. 2016
Konference

The Emergence of Structuralism and Formalism

KTF, Thákurova 3, Praha 6

Pořádají Katedra filosofie KTF UK a FLÚ AV ČR

Read more...