Minulé Konference a workshopy

20. 11. 2017
Konference

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

Read more...

14. 11.
15. 11. 2017
Konference

Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství?

Informační centrum OSN, Železná 24 a AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Centrum globálních studií FLÚ AV ČR, Oddělení Sociologie politiky SOÚ AV ČR a Informační centrum OSN v ČR

Read more...

14. 11.
15. 11. 2017
Konference

1968–1989: Paris – Prague

Francouzský institut v  Praze, Štěpánská 35, Praha 1

Keynote speakers: Jacques Rancière, James Krapfl
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR


Read more...

7. 11.
8. 11. 2017
Konference

Patočka v dialogu

Zámek Pardubice, Sál Mázhaus

Pořádají katedra filosofie FF UPCE a Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR

Read more...

1. 11.
3. 11. 2017
Konference

Towards a Phenomenology of Social Change

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

26. 10.
28. 10. 2017
Konference

Prague Workshop on Group Attitudes

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

24. 10. 2017
13.00
Kolokvium

Jak a proč napodobovat nenapodobitelné: Kratylos 422a-427d

Ondřej Černý
Ondřej Černý, BA (University College, Oxford)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

23. 10. 2017
14.00
Workshop

The Far Reaches: Phenomenology, Ethics, and Social Renewal in Central Europe

Michael Gubser
Michael Gubser (James Madison University, Harrisonburg, VA)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie a Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

23. 10. 2017
Konference

Komunikace o náboženství a sekularismu ve veřejné sféře

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

V rámci Strategie AV 21 pořádají Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií FLÚ AV ČR
Příspěvky a diskuse při příležitosti vydání nové knihy Náboženství a sekularita. Zápas o veřejný prostor, Ondřej Štěch (ed.), Filosofia 2017

Read more...

19. 10.
21. 10. 2017
Konference

Galen's epistemology

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK.

Read more...