Spis Tomáše ze Štítného O hospodářovi a jeho latinská předloha
Dr. Phil. Pavel Blažek
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

6. 4. 2018
13.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost