Projekty

The Origins of the Vernacular Mode

Řešitel:Investigator:Pavlína Rychterová
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty

Umění cítit: Emoce z perspektivy starověkého čínského a řecko-římského myšlení

Řešitel:Investigator:Dr. David Machek
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Vize poststalinského Československa: varianty státně socialistické modernity

Řešitel:Investigator:PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Za fenomenologii sociality

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Zrod českého města a žebravé řády

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Podkategorie