underlineallarticles

Centrum globálních studií

ředitel

doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.

zástupce ředitele

Mgr. Martin Brabec, Ph.D.

pracovníci centra

Mgr. Ing. Martin Brabec, Ph.D.
PhDr. Vlastimil Hála, CSc.
Zora Hesová, M.A., Ph.D.
Marie Hlavičková
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.
Albert Kasanda, Ph.D. 
Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D.
prof. Erazim Kohák, Ph.D.
PhDr. Rudolf Kolářský, CSc.
PhDr. RNDr. Milan Kreuzzieger, Ph.D.
PhDr. Miroslav Pauza, CSc.
PhDr. Martin Profant, Ph.D.
Mgr. Jan Rovenský, Ph.D.
PhDr. Oleg Suša, CSc.
Mgr. Zdeněk Vopat 
Doc. PhDr. Milan Znoj, CSc.

Cíle

Centrum globálních studií provádí interdisciplinární výzkum v oblasti filosofie a sociálních věd a usiluje o rozvinutí českého výzkumu v rámci evropského a světového prostoru. Zkoumá současné politické, společenské a kulturní proměny, které v důsledku globálních interakcí ovlivňují životy jedinců i celých společností. Provádí reflexi těchto aktuálních témat v českých, evropských a celosvětových souvislostech. Výsledky tohoto vědeckého projektu jsou využitelné nejen v oblasti filozofického a sociálně vědního zkoumání, ale rovněž v občanské společnosti, státní správě a veřejných médiích.

Vědecké aktivity centra přispívají k rozvoji kritického myšlení a realizují spolupráci mezi několika dosud spíše oddělenými vědeckými disciplínami za účelem artikulace nových témat a rozpracování teorií, které jsou s nimi spojeny. V rámci politické a sociální filozofie, sociologie, politologie a kulturních studií se zaměřuje především na zpracování tématu spravedlnosti a demokracie v současné globální době.

Dílčí cíle

První pilíř: Spravedlnost, legitimita, participace a demokracie

Zkoumání spravedlnosti, legitimity, participace a demokracie především v souvislosti s hlavními a alternativními paradigmatickými přístupy ke globálním otázkám.

Druhý pilíř: Uznání kulturní různorodosti a sociální integrace

Zkoumání demokracie a spravedlnosti v souvislosti se vztahem mezi autonomií a různorodostí a se vztahem mezi svobodou a rovností – v kulturním a interkulturním rámci.

Třetí pilíř: Lidská práva, státní suverenita, vojenské intervence a environmentální kontext

Zkoumání sociálních, ekonomických, kulturních, politických a občanských lidských práv, principu suverenity, vojenských intervencí a environmentálního kontextu, vše v rámci politického systému mezinárodního a globálního společenství.

Forma zpracování výsledků

Pracovníci Centra provádějí vědecké zkoumání a rozvíjejí a prezentují jej:

a) pořádáním seminářů, workshopů a konferencí s českou a mezinárodní účastí,
b) účastí na podobných akcích v českém i mezinárodním kontextu,
c) vydáváním článků, monografií a dalších textů, publikováním překladů klíčových zahraničních děl,
d) pedagogickým podílem na bakalářském, magisterském a doktorandském studiu,
e) prezentací výsledků výzkumu v médiích přístupných i širší veřejnosti,
f) nabídkou výsledků výzkumu ve formě expertízy státní správě a dalším institucím.