Phenomenology of Action and Volition
Pořádají Oddělení současné kontinentální filosofie FLŮ AV ČR a Brentano's Descriptive Psychology FWF Project

21. 5. 2018 - 23. 5. 2018
AKC, Husova 4a, Praha 1