Patočkovo myšlení a dnešní svět
Pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR a Archiv Jana Patočky

28. 3. 2017
9.00
AKC, Husova 4a, Praha 1