underlineallarticles

servisní oddělení

Hospodářská správa: Ing. Lenka Rybáková  
  Lenka Procházková  
  Bohumila Šilarová  
  Dagmara Heřmanská  
  Ing. Lada Šťastná  
  Alena Kopsová  
  Martina Vošahlíková  
  Eliška Mandache  
  Dana Vokatá  
Správa budov: Ing. František Kučera  
  Eduard Novák  
  Miloš Sumec  
Mzdová účetní: Ludmila Červenková  
Správa počítačové sítě:  Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.  
  doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.  
Osobní oddělení: Mgr. Alexandra Novotná  
  Mgr. Magdalena Krajewska  
Grantová agenda, ASEP: Ing. Hana Gazdová  
PR agenda:  Mgr. Ing. Jan Kollmann  
Hospodářská správa: Ing. Lenka Rybáková  
  Lenka Procházková  
  Bohumila Šilarová  
  Dagmara Heřmanská  
  Ing. Lada Šťastná  
  Alena Kopsová  
  Martina Vošahlíková  
  Eliška Mandache  
  Dana Vokatá  
Správa budov: Ing. František Kučera  
  Eduard Novák  
  Miloš Sumec  
Mzdová účetní: Ludmila Červenková  
Správa počítačové sítě:  Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.  
  doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.  
Osobní oddělení: Mgr. Alexandra Novotná  
  Ing. Adéla Doležalová  
Grantová agenda, ASEP: Ing. Hana Gazdová  
PR agenda:  Mgr. Ing. Jan Kollmann