Nadcházející Přednášky

27. 4. 2017
16.15
Přednáška

Divadelní hry lešenského gymnázia v 17. století

Markéta Klosová
PhDr. Markéta Klosová, Ph.D.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...

2. 5. 2017
16.00
Přednáška

Intentiones, res, passiones

Emanuele Lacca
Emanuele Lacca, Ph.D., Faculty of Theology, University of South Bohemia
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

Read more...

3. 5. 2017
Přednáška

Who is afraid of inadvertently created fictional characters?

Zsófia Zvolenszky
Zsófia Zvolenszky (Slovak Academy of Sciences, Bratislava; Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

11. 5. 2017
15.00
Přednáška

Znovu o fenomenalite vedomí

Juraj Hvorecký
Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D.
AKC, Husova, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

8. 6. 2017
15.00
Přednáška

Horror dogmatis (K. R. Popper)

Zuzana Parusniková
PhDr. Zuzana Parusniková, CSc.
AKC, Husova, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...