Nadcházející Přednášky

11. 5. 2018
11.00
Přednáška

On Montesquieu, markets and the liberalism of fear

Thomas Osborne
Professor Thomas Osborne (University of Bristol)
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Pořádají Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR a Katedra bezpečnostních studií IPS FSV UK

Read more...