Minulé Přednášky

9. 11. 2015
10.00
Přednáška

Měl Sókratés přátele? Filosofie a přátelství u kořenů Evropy

Kryštof Boháček
Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D.
AKC, Husova 4a, Praha 1

Den otevřených dveří Filosofického ústavu AV ČR

Read more...

9. 11. 2015
13.30
Přednáška

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského

Jan Čížek
Mgr. Jan Čížek, Ph.D., FF UP v Olomouci a FF OU v Ostravě
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...

6. 11. 2015
13.00
Přednáška

Co je to jazyk a jak to funguje?

Jaroslav Peregrin
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc.
AV ČR, Národní 3, Praha 1, velký sál

Týden vědy a techniky 2015

Read more...

5. 11. 2015
15.00
Přednáška

Hume o nutnosti, svobodě a odpovědnosti

Tomáš Marvan
doc. Tomáš Marvan, PhD., FLŮ AV ČR
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Pořádá Filosofický ústav AV ČR a Ústav státu a práva

Read more...

5. 11. 2015
11.00
Přednáška

Můžeme brát hravé myšlení vážně?

Alice Koubová
Alice Koubová, Ph.D., Ph.D.
AV ČR, Národní 3, Praha 1, malý sál

Týden vědy a techniky 2015

Read more...

2. 11. 2015
14.00
Diskuse

Praha jako globální město

Marek Hrubec, Milan Kreuzzieger
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D., PhDr. RNDr. Milan Kreuzzieger, Ph.D.
AKC, Husova 4a, Praha 1

Den otevřených dveří Filosofického ústavu AV ČR

Read more...

22. 10. 2015
14.00
Přednáška

Constructive Type Theory III

Ansten Klev
Ansten Klev
Ústav dějin umění, Husova 4, Praha 1, zased. m.

More constants: the natural numbers, nite sets, propositional identity.
Pořádá Oddělení logiky

Read more...

15. 10. 2015
14.00
Přednáška

Constructive Type Theory II

Ansten Klev
Ansten Klev
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zased. m. CMS

The Curry-Howard isomorphism; formation-, introduction-, elimination-, and identity-rules; the logical constants.
Pořádá Oddělení logiky

Read more...

15. 10. 2015
14.00
Přednáška

Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky „knihy přírody“

Petr Pavlas
Mgr. Petr Pavlas, Ph.D., Filozofická fakulta ZČU v Plzni
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...

8. 10. 2015
10.00
Přednáška

Constructive Type Theory I

Ansten Klev
Ansten Klev
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací m.

General introduction; the notions of judgement and proposition; the notions of type and set; the hierarchy of higher types.
Pořádá Oddělení logiky

Read more...