Minulé Přednášky

15. 11. 2016
15.00
Přednáška

Cesta slovníků středověké latiny do digitálního věku

Pavel Nývlt
Mgr. Pavel Nývlt, Ph.D., Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR
ÚČL, Na Florenci 3, Praha 1, zasedací místnost

Přednášku pořádá Kabinet pro klasická studia v rámci programu Strategie AV 21 "Paměť v digitálním věku".

Read more...

14. 11. 2016
16.00
Přednáška

Frege's Begriffsschrift notation: Design principles and trade-offs

Dirk Schlimm
Dirk Schlimm (McGill University)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

10. 11. 2016
15.00
Přednáška

Teorie deskripcí a otázka meinongianismu u raného Russella

Milan Soutor
Milan Soutor
AKC, Husova, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

10. 11. 2016
18.00
Přednáška

Prijatý alebo odmietnutý? Postoj Jozefa Ratzingera k Martinovi Lutherovi

Ľubomír Žák
prof. Ľubomír Žák, Papežská Lateránská univerzita v Římě
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Collegium Europaeum při FF UK a FLÚ AV ČR

Read more...

7. 11. 2016
16.00
Přednáška

From Anthropological Pluralism to Ontological Pluralism

Philippe Descola
prof. Philippe Descola, College de France
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR

Read more...

4. 11. 2016
13.00
Přednáška

The Politics of Imagination: Surrealism as a Revolutionary Project

Michał Rauszer
Michał Rauszer, Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Science
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

Read more...

20. 10. 2016
14.00
Přednáška

Machiavellian Propaganda and Advice after the Bohemian Revolt of 1618

Gábor Almási
Dr. Gábor Almási, Eötvös Loránd University, Budapest
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...

17. 10. 2016
16.00
Přednáška

Fictionalism and the Semantics of Fictional Discourse

James A. Woodbridge
James A. Woodbridge (University of Nevada Las Vegas)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení logiky

Read more...

13. 10. 2016
15.00
Přednáška

Formální epistemologie – budoucí syntéza

Ladislav Kvasz
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

7. 10. 2016
11.00
Přednáška

The Readiness of a Power for a Particular Manifestation

Michał Głowala
Michał Głowala (Wroclaw)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...