Minulé Přednášky

4. 11. 2016
13.00
Přednáška

The Politics of Imagination: Surrealism as a Revolutionary Project

Michał Rauszer
Michał Rauszer, Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Science
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

Read more...

20. 10. 2016
14.00
Přednáška

Machiavellian Propaganda and Advice after the Bohemian Revolt of 1618

Gábor Almási
Dr. Gábor Almási, Eötvös Loránd University, Budapest
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...

17. 10. 2016
16.00
Přednáška

Fictionalism and the Semantics of Fictional Discourse

James A. Woodbridge
James A. Woodbridge (University of Nevada Las Vegas)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení logiky

Read more...

13. 10. 2016
15.00
Přednáška

Formální epistemologie – budoucí syntéza

Ladislav Kvasz
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

7. 10. 2016
11.00
Přednáška

The Readiness of a Power for a Particular Manifestation

Michał Głowala
Michał Głowala (Wroclaw)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

19. 9. 2016
15.00
Přednáška

Reichenbach's Common Cause Principle

Gábor Szabó
Gábor Szabó, Magyar Tudományos Akadémia
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení logiky

Read more...

30. 6. 2016
15.00
Přednáška

Surplus-Population and the Political Economy of Fear of Death

Siyaves Azeri
dr. Siyaves Azeri, Mardin Artuklu University, Turkey
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

Read more...

9. 6. 2016
14.00
Přednáška

Nation, patria, religion and liberty

Gábor Kármán, Márton Zászkaliczky
Gábor Kármán, Márton Zászkaliczky (Hungarian Academy of Sciences)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Old and new political discourses in the textual tradition of the Bocskai-rebellion and the 17th century political thought in Hungary

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...

9. 6. 2016
15.00
Přednáška

The Conservation of Luck

Timothy Childers
Timothy Childers, Ph.D., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR
AKC, Husova 4a, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

2. 6. 2016
14.00
Přednáška

Utopia in Ramon Llull’s Blanquerna

Francesc Torres Marí
prof. Francesc Torres Marí, Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...