Minulé Přednášky

11. 1. 2018
15.00
Přednáška

Do Spiders Watch Television or Is Perspective Conventional?

Timothy Childers
Timothy Childers, Ph.D.
AKC, Husova 4a, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

14. 12. 2017
15.00
Přednáška

Mental Files

Tomáš Koblížek
Tomáš Koblížek
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Read more...

11. 12. 2017
13.30
Přednáška

Realism and Retention in Chemistry

Robin Findlay Hendry
Robin Findlay Hendry (Durham University)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

6. 12. 2017
15.30
Přednáška

Karel Vorovka: kantovské motivy a jejich aktualizace v moderní vědě

Vít Bartoš
Vít Bartoš (Technická univerzita, Liberec)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

23. 11. 2017
16.00
Přednáška

The optimality of meta-induction and the no-free-lunch theorem

Gerhard Schurz
Gerhard Schurz (Universität Düsseldorf)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, studovna CMS

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

17. 11. 2017
16.00
Přednáška

Punks v. Zombies: Evald Ilyenkov and the Battle for Soviet Philosophy

David Bakhurst
prof. David Bakhurst (Queen‘s University at Kingston)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie v rámci programu Strategie AV21

Read more...

15. 11. 2017
14.00
Přednáška

Česká literatura pozdního humanismu

Jan Malura
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D., FF OU
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...

8. 11. 2017
18.00
Přednáška

Philipp Melanchthon: Mezi humanismem a reformací

Pavel Roubík
Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Lutherova společnost a Collegium Europaeum

Read more...

7. 11. 2017
14.00
Přednáška

Evolutionary Argument against Theism

Konrad Talmont-Kaminski
Konrad Talmont-Kaminski (University of Bialystok)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

6. 11. 2017
15.00
Přednáška

Descartes on motion in "The World"

Matjaž Vesel
Matjaž Vesel, Ph.D. (Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Centrum formální epistemologie (CFE) při FLÚ AV ČR

Read more...