Jak naturalizovat metafyziku
PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
Cyklus Trattenbach-Jilská

8. 3. 2018
14.00
AKC, Husova 4a, Praha 1