Bendlová
Peluška
Oddělení současné kontinentální filosofie Department of Contemporary Continental Philosophy
202a
+420 221 183 326
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
PhDr. / CSc.
Pozice:Position:
emeritní vědecký pracovník emeritus scholar