Archiv aktualit

Záznam prezentace knihy "25 let poté"

Záznam prezentace knihy Jana Rovenského a kol. 25 let poté. Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice, kterou v roce 2014 vydalo nakladatelství Filosofia. Prezentace, jež se konala 18. prosince 2014 v hlavní budově Akademie věd ČR, se zúčastnili Václav Klaus, Petr Pithart a Pavel Rychetský. Moderoval Jan Rovenský, úvodní slovo Pavel Baran a Ondřej Ševeček.

CFP LOGICA 2015

Hejnice , 15 – 19 June 2015
The Department of Logic, Institute of Philosophy, The Czech Academy of Sciences, announces LOGICA 2015, the 29th in the series of annual international symposia devoted to logic, to be held at Hejnice, 15 – 19 June 2015.
Invited speakers are Patricia Blanchette, Walter Carnielli, Melvin Fitting, and Peter Milne.
The guidelines for submissions can be found at http://logika.flu.cas.cz/cz/logica/logica-2015
The deadline is 15 February 2015. Notifications of acceptance will be sent out by the end of March.
For more information see PDF.

Revoluce nebo transformace? Beseda Literárních novin

Beseda k vydání knihy Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia? (Filosofia - VEDA, 2014). Účinkují doc. Ladislav Hohoš (FF UK v Bratislavě) a dr. Marek Hrubec (CGS při FLÚ AV ČR a UK), moderuje Michael Kroh.

Prof. František Šmahel hostem Studia Leonardo

Především tzv. druhému životu Jana Husa je věnován rozhovor Studia Leonardo s prof. Františkem Šmahelem z Centra medievistických studií. Český rozhlas plus jej odvysílal na počátku letošního roku, kdy uplyne 600 let od koncilu v Kostnici a upálení Mistra Jana Husa. Více ZDE. Rozhovor si můžete poslechnout ZDE.

Prezentace knihy 25 let poté

Nakladatelství Filosofia si Vás dovoluje pozvat na prezentaci knihy Jan Rovenský a kol.: 25 let poté. Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice, která se koná 18. prosince 2014 od 15.00 v budově Akademie věd ČR, sál 206, Národní 3, Praha 1. Účast přislíbili Václav Klaus, Petr Pithart a Pavel Rychetský. Moderuje Jan Rovenský. Plakát, tisková zpráva.

Filozofové v bedně - Konfrontace Petra Fischera

Dr. Michael Hauser z Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR bude hostem pořadu Konfrontace Petra Fischera. Díl s názvem Filozofové v bedně vysílá ČT art ve čtvrtek 11. 12. ve 22.50, přístupný bude též ve videoarchivu  pořadu ZDE

Řízení k udělení titulu DSc. prof. Jaroslavu Peregrinovi

Dne 20. listopadu 2014 proběhla ve Filosofickém ústavu veřejná obhajoba disertační práce prof. RNDr. Jaroslava Peregrina, CSc. s názvem Inferentialism. Členové komise jednomyslně doporučili udělit prof. Peregrinovi titul Doctor Scientiarum (DSc.). V další fázi jmenovacího řízení posoudí tento návrh akademické Grémium pro udělování titulu DSc. a Vědecká rada AV ČR.

Cenu Igora Zabela za kulturu a teorii obdržel Karel Císař

Mgr. Karel Císař, Ph.D. člen Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR převzal 6. listopadu ve Vídni mezinárodní ocenění Igor Zabel Award for Culture and Theory za rok 2014. Porota ocenila jeho dlouholetou teoretickou i kurátorskou práci a způsob, jakým v ní uplatňuje svou schopnost „uvažovat nejen v mezinárodních, ale také v mezioborových kontextech". Více ZDE a ZDE.

Výstava "Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300"

Národní galerie v Praze, Filosofický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií a Katolická teologická fakulta FF UK Vás zvou na výstavu Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300, která je otevřena ve Valdštejnské jízdárně v Praze od 7. listopadu 2014 do 15. března 2015, denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00. Více na www.vystava-benediktini.cz. Viz též plakát.