Nejbližší akce

 • 17.09.
  19.09.
  2014
  Konference

  The Nature of Rules and Normativity

  Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

  Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

 • 17.09.
  20.09.
  2014
  Konference

  Leib und Leben. Perspektiven einer Oikologie

  Zámek Liblice - konferenční centrum AV ČR, Liblice 61

  Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie

 • 18.09.
  19.09.
  2014
  Konference

  The Practice of Scholarly Communication

  FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

  Correspondence Networks between Central and Western Europe, 1550-1700

  Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

Aktuality

 • Prof. Noam Chomsky, What Can We Understand?

  12.09.2014

  Přednáška prof. Chomského při příležitosti udělení čestné medaile De scientia et humanitate optime meritis 2. června 2014 v sídle Akademie věd ČR, Národní 3, Praha. Editovaný videozáznam včetně laudatia a diskuse.

 • Služební shromáždění výzkumných pracovníků

  08.09.2014

  Služební shromáždění výzkumných pracovníků se uskuteční ve čtvrtek 9. října 2014 od 10.30 hodin v Akademickém konferenčním centru FLÚ (areál Jilská–Husova). Více informací ZDE.

 • Přednášky Mihhaila Lotmana a Marie-Kristiiny Lotmanové v ÚČL

  08.09.2014

  Ústav pro českou literaturu AV ČR srdečně zve na přednášku Marie-Kristiiny Lotmanové Estonian translations of Czech poetry a přednášku Mihhaila Lotmana Current trends in literary semiotics, které se konají 23. 9. 2014 od 13.00 v přednáškovém sále ÚČL, Na Florenci 3/1420, Praha 1. Více informací ZDE.

 • Výběrové řízení na pozici katalogizátor knihovny

  04.09.2014

  Knihovna Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. hledá nového kolegu/kolegyni na pozici katalogizátor knihovny jako zástup za mateřskou dovolenou. Nástup možný od ledna 2015 nebo podle vzájemné domluvy. Profesní životopisy s průvodním dopisem zasílejte do 10. 10. 2014 na e-mailovou adresu knihovny:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Více informací ZDE.

Právě vychází

  • filosoficky-casopis-4-2014

   Filosofický časopis

   4/2014
   Filosofický ústav AV ČR
  • evropa-fragmenty-ceskeho-premysleni-o-evrope-1918-1989

   Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918-1989

   Petr Hlaváček

   Před dvěma sty lety se Češi začali vědomě proměňovat v moderní politický národ. Během evoluce roku 1848 znělo také v Praze ono heslo "Celá Evropa na nás hledí!", dosvědčující, že se vznikající české politické elity považovaly za autonomního aktéra celoevropského dění. Tento proces později vyústil v plné obnovení české státnosti ve formě republikánského Československa. Následné dynamické třicetiletí 1918-1948 pak představovalo klíčovou epochu sebereflexe českých politických, intelektuálních a kulturních elit ve vztahu k Evropě i oné geopolitické dichotomii Západ-Východ. Kniha Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918-1989, vycházející u příležitosti 10. výročí členství České republiky v Evropské unii, poukazuje prostřednictvím myšlenek známých i opomíjených osobností na skutečnost, že reflexe evropanství představovala vždy nedílnou součást mnohovrstevnaté české existence.

   Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
  • realismus-a-relativismus

   Realismus a relativismus

   Tomáš Marvan

   Posláním filozofů je dle Davida Lewise zpochybňovat banality, i když se nakonec ukáže, že byly víceméně správné. Filozofové nás však přinutí o nich přemýšlet. Autor knihy sleduje napětí mezi realismem a konstruktivismem u Willarda Quinea, Hilaryho Putnama, Donalda Davidsona, Nelsona Goodmana a Richarda Rortyho. Ačkoliv sám zastává pozici realismu, provokují ho argumenty zmíněných autorů k zamyšlení. Závisí existence žiraf na lidech? Stvořil Goodman „nejhorší argument na světě"? Lze svět pozorovat z perspektivy božího oka? Můžeme se vysvléci ze svých pojmů a slov? Je člověk schopen naprosto přesně zmapovat svět, jenž ho obklopuje?

   Academia
  • koncepty-a-dejiny-promeny-pojmu-v-soucasne-historicke-vede

   Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě

   Lucie Storchová a kol.

   V českém prostředí první pokus o komplexní zmapování klíčových trendů a vývoje moderní světové historiografie v poválečném období. Jako východisko si autoři zvolili analýzu konkrétních pojmů, které měly rozhodující úlohu při formování inovativních postupů v rámci oboru. Výsledkem je rozsáhlé kompendium, které nejen popisuje a kriticky zhodnocuje vývoj a zlomy v jednotlivých konceptualizacích minulosti, ale nabízí rovněž inspiraci pro další bádání. Interdisciplinarita je pak nezbytným rysem celkového pojetí knihy. Důraz byl kladen především na systematický a srozumitelný výklad, který však neslevuje z nároku na teoretický jazyk, jejž si historická věda za několik posledních desetiletí osvojila. Text je určen jak studujícím historických oborů na vysokých školách, tak širší odborné veřejnosti, pro kterou může sloužit nejen jako přínosný systematický přehled dnešní historiografie, ale rovněž jako zdroj poznatků o dosud u nás opomíjených badatelských směrech.

   Scriptorium
  • moralni-odpovednost-a-jeji-aspekty

   Morální odpovědnost a její aspekty

   Vlastimil Hála a kol.

   Komplexnost soudobých společností i komplexnost biosféry, bez­precedentní účinnost technologií a mnohé další faktory sou­dobé globalizace vedou ke znejasnění vztahu mezi lidským jednáním a jeho následky. S tím také souvisí proměna významu odpovědnosti, zejména odpovědnosti morální. Erazim Kohák, Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, Vlastimil Hála a Rudolf Kolářský si v knize kladou následující otázky: V čem dnes spočívá morální odpovědnost? Jak lze stanovit současné hranice mezi odpovědností a neodpovědností? Jak chápat reciprocitu odpovědnosti? Je možné připsat člověku odpovědnost za činy, jichž se sám nedopustil? Jaké jsou praktické důsledky teoretické aktivity člověka? Jsme odpovědni pouze vůči sobě a vůči druhým lidem, nebo také vůči všemu živému a vůči Zemi samé? Jaký je vztah etiky, která vychází z problematiky odpovědnosti, k filosofii životního prostředí?

   Filosofia
  • studie-k-filosofii-bertranda-russella

   Studie k filosofii Bertranda Russella

   Milan Soutor, Tomáš Marvan, Ludmila Dostálová (eds.)

   Kniha obsahuje desítku odborných statí, zaměřujících se na témata z oblasti Russellovy filosofie jazyka, logiky a epistemologie. Diskutována jsou především taková klasická témata, jako je teorie deskripcí, Russellovo pojetí vlastních jmen, jeho obhajoba realismu nebo teorie smyslových dat, kterou svého času přejal od G. E. Moora.

   Filosofia

AKC